Vrste emfizema pluća - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
emfizem

Vrste emfizema pluća

Emfizem pluća je trajno abnormalno povećanje zračnih prostora u plućima distalno od terminalnih bronhiola, uz istovremenu anatomsku destrukciju interalveolarnih septuma.

Klasifikacija i patogeneza

Dijelimo ga prema rasporedu morfoloških promjena u acinusu a ujedno je to i podjela prema etiološkim činiocima. Za kliničku praksu su najznačajniji slijedeći oblici:

Emphysema centroacinare

Ili sekundarni, opstruktivni emizem gdje je zona proširenih prostora u respiratornim bronhiolama drugog i trećeg reda i zaustavlja se pred alveolarnim duktusima. Ovaj oblik nastaje u toku razvoja hroničnog bronhitisa tj sekundarno i prati ga opstrukcija terminalnih bronhiola.

Emphysema panacinare

Gdje emfizematozne destrukcije obuhvataju cijele acinuse, a opšte uvećanje vazdužnih prostora počinje i razvija se u alveolama. Bolest je primarna i razlog nastanka je nedostatak α1-antitripsina (koncentracija u serumu je ispod 250mg%), enzimi iz leukocita i alveolarnih makrofaga (elastaze i kolagenaze) razgrađuju alveolarne septume.

Ostala stanja koja zovemo emfizemom u stvari to nisu nego se radi o hiperinflaciji plućnog parenhima: senilna hiperinflacija, kompenzatorna hiperinflacija, hiperinflacija kod asmtatičnog napada, te medijastinalni i potkožni emfizem.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>