Pojam TORCH je akronim (Toksoplazmoza, Ostale infekcije, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes simpleks), koji označava hronične, nebakterijske perinatalne infekcije, koje se preko majke prenose na plod. U “ostale infekcije” spada sifilis, hepatitis B, varicella zoster. Zbog porasta učestalosti i interesovanja za HIV infekciju, Epstein-Barrov virus, parvovirus, neki autori su preporučili ,i njihovo uključenje u kategoriju “ostale infekcije” .pojma TORCH. Neki pojam označavaju kao STORCH, gdje “S” označava sifilis. Ova grupa infekcija predstavlja dijagnostičku dilemu iz sljedećih razloga:

 1. uprkos raznovrsnosti agenasa koji je izazivaju, može se pojaviti sa veoma sličnim kliničkim sindromima, pa je njihova diferencijacija, naročito u početku nemoguća,
 2. bolest može biti inaparentna,
 3. infekcija majke je često asimptomatska,
 4. za dijagnozu je potrebna specifična baterija seroloških testova,
 5. specifičan tretman za neke od njih (toksoplazmoza, sifilis) proveden kod sigurne dijagnoze, može smanjiti specifični dugoročni morbiditet.

Klinička slika koja sugerira dijagnozu obuhvata:

 • intrauterinu infekciju,
 • prematuritet,
 • IUGR,
 • hematološke znake (anemija, neutropenija, trombocitipenija),
 • okularne znake(horioretinitis, katarakta, keratokonjuktivitis, glaukom),
 • znake CNS-a (mikrocefalus, hidrocefalus, intrakranijalne kalcifikacije),
 • uključenje drugih organa (pneumonija, miokarditis, nefritis, hepatitis sa splenomegalijom i žuticom).

Dijagnoza se postavlja

 1. direktnom izolacijom i kulturom uzročnika,
 2. eventualnim pregledom liquora (ksantohroman liquor, proteinorahija, pleocitoza),
 3. serološkim testovima, koji podrazumijevaju dokaz specifičnih IgM, npr. IgM-ELISA test na toksoplazmozu i veći broj IgG testova,
 4. radiološkim ispitivanjima (UZ i CT glave, snimci dugih kostiju).

Terapija:

za neke od ovih infekcija postoji specifična terapija.

 • Terapija toksoplazme može se provodi pyrimetaminom i sulfadijazinom, u toku godine dana (3-4 kure po 21 dan), a neki preporučuju u kombinaciji i spiramycin.
 • Sifilis se liječi penicilinom G, 10 dana.
 • Za rubeolu, CMV infekciju, Herpes simpleks infekciju, za sada ne postoji specifična terapija.
 • Novorođenčad od HB poz. majki treba zaštiti HB imunim globulinom (HBIG) i vakcinom, prvog dana, na kraju prvog mjeseca i u 6. mjesecu.
 • Novorođenčad od majki oboljelih od varicellae unutar 5 dana prije poroda do 2 dana iza poroda, treba zaštititi specifičnim imunoglobulinom -Varicella zoster imuni globulin (VZIG).