Medicina - Zdravlje
 • Plućna embolija
  Interna

  Klinička slika plućnog embolizma

  Klinička prezentacija plućnog embolizma zavisi od veličine embolusa, njegove lokacije u pulmonalnoj cirkulaciji, prisustva ili odsustva pulmonalne infarkcije, te stanje postojeće kardiopulmonalne rezerve. Pacijenti mogu imati i atipične karakteristike uključujući atrijalnu fibrilaciju, neobjašnjivo teško disanje, [...]
 • Infekcije urinarnog sistema
  Zanimljivo

  Asimptomatska bakteriurija

  Definicija Asimptomatska bakteriurija predstavlja prisustvo ‘’signifikantnog’’ broja bakterija u urinu, a da nisu bili prisutni simptomi infekcije urinarnog trakta sedmicu dana prije davanja uzorka urina. Asimptomatska bakteriurija je česta kod starijih osoba, posebno žena. (oko [...]
 • KCUS
  Zanimljivo

  Aparat za dijagnostiku SPECT-CT od sada na KCUS

  Klinici za nuklearnu medicinu u aprilu isporučiti će se najsavremeniji SPECT – CT aparat i prvi je takve vrste u Federaciji BiH, saopćeno je iz KCUS-a. Njega je KCUS-u donirala Međunarodna agencija za atomsku energiju [...]
 • Doktor
  Zanimljivo

  Finansiranje unapređenja zdravstva

  Danas su odobreni transferi Federalnog ministarstva zdravstva, a jedan od njih je vrijedan 1.125.000 KM i namijenjen Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH. Sredstva transfera od 50.000 KM bi ce usmjerena za zdravstvenu zaštitu osoba romske [...]
 • umjetno srce
  Interna

  Elektrostimulacija srca u liječenju bradikardije

  Transkutani pejsing Transkutani pejsing treba započeti odmah u slučaju izostanka odgovora na atropin, ili ako se ne očekuje da će atropin biti efikasan. Transkutani pejsing može da bude bolan i nekada nije efikasan u izazivanju [...]