Akušerske operacija


Pod akušerskim operacijama podrazumevaju se sve intervencije koje se na porodilji ili plodu vrše radi korekcije nepravilnosti u porođaju kako bi se porođaj operativno dovršio. Najveći broj ovih operacija vrši se u korist i majke i deteta. Međutim, ako je porođaj došao u takvu fazu da više nije moguće spasti i majku i plod, akušer je na prvom mestu dužan da štiti život porodilje.

Vještačko širenje cervikalnog kanala
Vještačko širenje porođajnog kanala, sem dilatacije radi dovršenja započetog abortusa ili radi vršenja prekida trudnoće ne ulazi u domen rada praktičnog lekara. Zato ćemo se malo zadržati na ovoj materiji i opisati vršenje prekida trudnoće uz dilataciju cervikalnog kanala. Pomenućemo samo da se dilatacija cervikalnog kanala kao pripremna operacija vrši i prije eksplorativne kiretaže, histerotomije, histeroskopije, i ponekad histerosalpingografije, i da su je ginekolozi ranije kao samostalnu intervenciju koristili u otklanjanju dismenoreičnih tegoba.

Stari akušeri su za širenje cervikalnog kanala radi provokacije abortusa, naročito ako je u pitanju odmakla trudnoća, koristili delove jedne biljke, laminarije, koji, stavljeni u cervikalni kanal, nabubre. Iako u pogledu dilatacije relativno efikasan, ovaj način širenja cervikalnog kanala ne se koristi u savremenom akušerstvu, zbog opasnosti od infekcije.

METROURINTERI – Za ubrzanu dilataciju cervikalnog kanala u odmakloj trudnoći u abortusu ili porođaju, ili za provokaciju porođaja, pojedini autori i danas koriste metrourintere. To su gumeni baloni pljosnatog izgleda, koji kada se napune, dostižu veličinu pesnice.
Posle dilatacije metalnim dilatorima, obično do broja 16, kroz grlić uterusa, ispred vodenjaka, uvlači se naročitim kleštima uzdužno uvijen prazan gumeni balon. Kada je uvučen iznad unutrašnjeg ušća uterusa, balon se napuni sterilnim fiziološkim rastvorom, pa se gumeno crevo kroz koje je balon napunjen i koje iz vagine viri napolje zatvori, te se spreči spontano pražnjenje balona. Napunjen balon, pritiskom na grlić, draži nerve cervikovaginalnog pleksusa i izaziva kontrakcije uterusa, čime nastavlja mehanički započetu dilataciju cervikalnog kanala. Ova metoda se koristi za provokaciju porođaja zajedno sa oksitocinonom kad se želi prekid trudnoće prije određenog roka. Osim toga, njome može da se ubrza dilatacija cervikalnog kanala u slučaju da ona sporo napreduje.

DIGITALNA DILATACIJA spoijnog ušća uterusa u porođaju vrši se uglavnom kod konglutinacije grlića. Pri unutrašnjem pregledu, prije nastajanja nipture kod konglutinacije cerviksa na rastegnutom, ispupčenom i izravnatom grliću uterusa, otprilike na njegovoj sredini, napipa se tačkasto udubljenje koje predstavlja zatvoreno spoljašnje ušće uterusa. Pri takvom nalazu dovoljno je da ljekar pod malo jačim pritiskom uvuče vrh kažiprsta kroz naznačeno spoljno ušće i da ga na taj način proširi za jedan do dva cm. Posle toga se dilatacija nastavlja normalno i bez teškoća.
Digitalno širenje spoljnog ušća uterusa korisno je i u slučajevima kada spontana dilatacija dospe od 2,5 do 3 cm pa dalje ne napreduje. U tom slučaju pri pregledu se stiče utisak rigiditeta samog spoijnog ušća. Često se pri tom dobija utisak da je kroz njega provučen tanak metalan neelastičan obruč, koji se nikako ne da proširiti. Ako se pri takvom nalazu digitalno savlada, tako reći prekine taj neelastičan dio spoljnog ušća, dilatacija se ubrza i dalje normalno napreduje.

INCIZIJA GRLIĆA – CERVIKOTOMIJA. Ako se ova intervencija vrši kod loše postavljenih indikacija, ona može biti i opasna, jer se incizije na grliću mogu pri istiskivanju ploda spontano produžiti i izazvati opasno krvarenje. Zbog toga treba da je koriste iskusni akušeri, i to u sledećim uslovima: da je glavica u maloj karlici prešla interspinalnu liniju, da je spoljno ušće grkća uterusa prošireno za više od 4 cm i daje tankih ivica, da su vaginalni sudovi duboki i da koštani ili mekani delovi porođajnog kanala ne stvaraju prepreke spontanom porođaju koje se ne mogu lako savladati. Cervikotomija se koristi da bi se u interesu i majke i ploda ubrzao porođaj i izbegle povrede i oštećenja ploda.
Porodilja leži na leđima na porođajnom stolu, sa zadnjicom na samoj ivici i nogama, savijenim u kolenima i kukovima. Raširene potkolenice oslonjene su o naročite podupirače. Posle izvršene pripreme u vaginu žene uvuče se prednji i zadnji široki ekarter kako bi se grlić uterusa sa nedovoljno proširenim spoljnjim ušćem učinio vidljivim i dostupnim.

 Odmah zatim, po staroj Dürsenovoj metodi, na grliću uterusa načini se najpre na zadnjoj strani, tačno po sredini, plitka incizija. Posle toga načine se još dve slične incizije na prednjoj usni grlića na 10 i 2 sata.
 U novije vrijeme mnogi akušeri zadovoljavaju se sa samo dve plitke incizije na 9 i 3,

Pošto se na opisani način urade incizije na grliću, dilatacija brzo napreduje i porođaj se normalno odvija. Po završetku porođaja, tj. posle izlaska posteljice i ovoj ka, pod ekarterima se izvrši revizija grlića uterusa i zarezi na njemu ušiju pojedinačnim ketgutom.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.