Atelektaza pluća
Interna

Atelektaza pluća

Atelektaza je promjena pri kojoj dio pluća ili cijelo pluće ne sadržava zrak. Atelektatično je pluće smanjena volumena, modro-ljubičasto, čvrsto i bez zraka. Patologija i patogeneza: atelektaza može biti urođena ili stečena. Stečena se obično […]

Interna

Apsces pluća

je lokalizovano gnojno zapaljenje, praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih dijelova pluća sa stvaranjem šupljina (TBC proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu). Ako u zahvaćenom dijelu pluća dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno […]

Bronhiektazije
Interna

Bronhiektazije

Etiologija Uzroci su brojni, a najčešći su: urođene bronhiektazije, mehanička oštećenja bronhija, upalni pneumonitis (aspiracija želučanog sadržaja ili kemikalija, inhalacija plinova, lijekovi …), granulomatoza (tuberkuloza, sarkoidoza …), imune deficijencije, poremećaji mukocilijarnog klirensa, postifektivno oštećenje bronhija […]