Vena portae - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
sistemski krvotok

Vena portae

Ova vena prima vene probavnog trakta, lijena i pankreasa, a njen sistem čine v. mesenterika superior et inferior, v. lienalis i v. gastrika sinsistra.V. portae nastaje iza glave pankreasa spajanjem v. mesenterike superior i v. lienalis. Ide prema gore kroz lig. hepatoduodenale u kojem se nalazi između duktus holedohusa i a. hepatike proprije. Došavši na donju stranu jetre, v. porte se dijeli na ramus dekster i ramus sinister. Oni ulaze u jetru i daju vv. interlobares, od kojih između jetrenih režnjića odlaze vv. interlobulares. Između hepatocita od interlobularnih vena odlaze radijalne kapilare koje utiču u v. centralis. Vene centrales ulaze u sabirne vene, ove se skupljaju u vene hepatice koje se uljevaju u v. kavu inferior. Korijenovi v. porte su:

1. v. gastrika sinistra koja ide uz malu krivinu želuca i uljeva se u v. porte ili u v. lienalis. Na pilorusu prima v. piloriku.

2. v. mesenterika superior je najveći korijen v. porte. Prima vv. intestinales, v. ileokoliku, vv. pankreatikoduodenales, v. koliku dektru i mediu, te v. gastroepiploiku dekstru.

3. v. mesenterika inferior počinje kao v. rektalis superior iz gornjeg dijela pleksus rektalisa. Na svom putu prima vv. sigmoidee i vv. kolike sinistre. Uljeva se u v. lienalis.

4. v. lienalis počinje u hilusu slezene, ide gornjim rubom pankreasa, te se spaja sa v. mezenterikom superior, sa kojom čini v. porte. Prima vv. pankreatice i duodenales, te vv. gastrice breves i v. gastroepiploiku sinistru.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>