Serumska bolest

serumska bolest
serumska bolest

Serumska bolest je alergijska bolest krvnih sudova i oblik hipersenzitivnog vaskulitisa sa generalizovanim promjenama u više organa i sistema: koža, potkoža, zglobovi, bubrezi, srce, plućna maramica, nervni sistem.

ETIOLOGIJA:

Uzročnici proteinske strukture: antitetanusni serum, antidifterični serum, serum protiv zmijskog ujeda, protiv gasne gangrene, botulizma, vakcine, enzimi, hormonski lijekovi.

Uzročnici neproteinske strukture: penicilinski lijekovi, aspirin, prokain–amid, tiouracil, dexiran, jodni kontrasti, barbiturati.

PATOGENEZA:

 • Serumska bolest je senzibilizacija imuno – komplexnog tipa
 • Reakcija u tkivu izazvana je taloženjem imunih kompeksa u višku antigena u zidovima krvnih sudova i duž bazalne membrane
 • Taloženje imunih komplexa koje čine antigen i specifična antitijela iz grupe IgG aktiviraju komplement i stvaraju anafilatoksin koji aktivira mastocite
 • Oslobađaju se medijatori koji  povećavaju ­propustljivost krvnih sudova i privlače eozinofile i polimorfonukleare, koji svojim medijatorima oštećuju tkivo.
 • Imuni komplexi aktiviraju faktore koagulacije i stvaraju koagulume i sužavaju ili okludiraju krvne sudove. Promjene u tkivu odgovaraju vaskulitisu.

KLINIČKI: Simptomi se javljaju 6-20 dana od uzimanja lijeka, najčešće posle 7-14 dana.

 • Prvi simptomi bolesti su crvenilo i svrab na mjestu gdje je dat lijek  uz povećanje temperature. U oko 50% oboljelih javlja se bol i otok zglobova.
 • Urtikarijalni vaskulitis javlja se u oko 90% oboljelih. Često je uvećanje limfnih žlijezda i slezine.
 • Izliv pleure.
 • Oko 60% ima proteinuriju sa nefrotskim sindromom.
 • Moguća je akutna insuficijencija bubrega
 • Srce: prolongirane stenokardije, mekan i slabo punjen puls
 • Može se javiti neuritis

LABORATORIJA:

 • SE
 • leukocitoza, leukopenija sa eozinofolijom
 • visok titar imunokomplexa
 • proteinurija, mikrohematurija, cilindrurija, azotemija

TERAPIJA:

 • Najvažnije je prekinuti kontakt sa alergenom;tj odmah ukinuti lijek uzročnik
 • U lakšim oblicima (urtike i angioedemi) daje se Aspirin i  Pronison (2 nedelje)
 • U slučaju oštećenja bubrega, srca, nervnog sistema, daje se  Glikokortikoidi (2-4 nedelje)
 • Ako nema oštećenja srca i bubrega daju se Antihistaminici i NSAIL (2 nedelje)

PROGNOZA:

 • je dobra ako se bolest prepozna i liječi
 • oko 2/3 se  izliječi bez trajnih oštećenja
 • u težim oblicima sa neodgovarajućom terapijom javlja se seminodularna fibroza bubrega i srca
 • može imati smrtni ishod (rijetko) zbog bubrežne insuficijencije i infarkta miokarda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.