Erythema induratum
Dermatologija

Tuberkulidi

Definicija: Bolest koja nastaje kao alergijska reakcija kože na raspadnute djelove uzročnika iz nekog primarnog žarišta u tijelu. Tu spadaju erythem induratum, tuberculosis cutis papulonecrotica i tuberculosis cutis lichenoides. Erythema induratum: Indurativni infiltrati na potkoljenici […]

Plućna cirkulacija
Fiziologija

Cirkulacija krvi kroz pluća

Plućna cirkulacija Pluća dobijaju opskrbu putem A. pulmonalis pri čemu je količina krvi koja prolazi kroz pluća jednaka količini krvi u sistemskom krvotoku. Pluća imaju dva krvotoka: funkcionalni koji čini nutritivni koje čine Aa. bronchiales […]