Dehidracija
Interna

Izotona i hipotona dehidracija

Dehidracija Procijenjeni volumen tečnosti za nadoknadu postojećeg deficita patoloških gubitaka i fizioloških potreba u teškim dehidracijama kreće se između 200 i 250 ml/kg/TT za prva 24 sata liječenja. U akutnim enterokolitisima postoji ekscesni gubitak vode […]

Dijareja
Interna

Poremećaji u akutnom prolivu

Dijareja Hidromineralni i acidobazni poremećaji su manje ili više prisutni, a u toksikozi postoji “krah metabolizma”. Pokretač  promjena u akutnom prolivu je gubitak tjelesne tečnosti, dehidracija. Dehidracija je posljedica negativnog bilansa unosa i gubitka tečnosti. […]

Sindrom Maroteaux-Lamy
Interna

Sindrom Maroteaux-Lamy

Sindrom Maroteaux-Lamy Definicija: Maroteaux-Lamy sindrom (također poznat kao “Mucopolysaccharidosis tip VI” je oblik mukopolisaharidoze uzrokovan nedostatkom enzima arylsulfatase B (ARSB). Ime je dobio po  Pierre Maroteaux i Maurice Lamy. Klinička slika: Djeca s MPS VI […]

Scheieov sindrom
Interna

Sindrom Scheie

Scheieov sindrom Definicija: Scheieov sindrom je nasljedna metabolička bolest u kojoj organizam ne može pravilno razložiti duge lanace molekule šećera glikozaminoglikana (prije zvan mukopolisaharidi). Sindrom pripada grupi bolesti pod nazivom mucopolysaccharidoses (MPS) poznatu kao MPS- […]