Val plus
Interna

Liječenje hipertenzije valsartanom

Valsartan (Val i Val plus) je kompetitivni antagonist angiotenzin II receptora, selektivan za njihov AT1 subtip. Specifična selektivna blokada AT1 receptora i konzekutivno antagoniziranje svih efekata ne samo angiotenzina II nego i ostalih komponenata renin-angiotenzin-aldosteron […]

Akutni hipokorticizam
Interna

Akutni hipokorticizam

Autor stručnog rada: dr Senad Međedović, neuropsihijatar, neuropsihijatrijska klinika RMC Mostar Definicija Akutni hipokorticizam predstavlja težak i često fatalan akutni poremećaj nastao uslijed naglog i velikog smanjenja ili potpunog prestanka lučenja nadbubrežnih steroidnih hormona. Etiopatogeneza […]

Risperidon
Farmakologija

Risperidon

Djelovanje Risperidon (Prospera) pripada u novu skupinu antipsihotika – derivate benzizoksazola. Selektivni je monoaminergični antagonist jedinstvenih svojstava. S pomoću uravnoteženoga središnjeg blokiranja serotoninskih i dopaminskih receptora smanjuje vjerojatnost ekstrapiramidalnih nuspojava, te proširuje terapijsko djelovanje na […]