Metode pretraživanja perifernog nervnog sistema

Metode pretraživanja perifernog nervnog sistema
Metode pretraživanja perifernog nervnog sistema

U metode pretraživanja perifernog nervnog sistema spadaju elektromioneurografija, biopsija mišića i nerava, pregled likvora i neuroradiološke metode.

Elektromioneurografija

Elektromioneurografija (EMNG) je savremena neurofiziološka metoda ispitivanja mišića, neuromišićne spojnice i perifernih živaca. Zasniva se na osobini mišića da za vrijeme aktivnosti proizvode akcione potencijale koji se mogu registrovati aparatima – elektromiografima, preko elektrode koja se ubada u mišić ili preko mikroelektrode koja se može uvesti u pojedino mišićno vlakno. Elektroneurografija predstavlja izučavanje električne aktivnosti samih nerava.

Ovom dijagnostičkom metodom mogu se dijagnostikovati sljedeće bolesti:

  • mišićne distrofije,
  • miozitisi,
  • miopatije,
  • miotonije,
  • mijastenija gravis,
  • lezije korjenova kičmene moždine,
  • lezije perifernih motornih i senzitivnih živaca.

Elektroneurografija omogućava mjerenje brzine kretanja impulsa kroz periferne živce (motorne i senzitivne). Ovo mjerenje uz registrovanje potencijala mišića daje velike mogućnosti za dijagnostikovanje mjesta i stepena oštećenja perifernih živaca.

Biopsija mišića i nerava

U dijagnostici oboljenja perifernog nervnog sistema i mišićnih oboljenja povremeno se radi i biopsija mišića, nerva i kože i njihov histološki i histohemijski pregled. Oni mogu ukazati na propadanje mijelina i aksona, prisustvo inflamatornih promjena, angiopatiju, malignu infiltraciju i druge promjene.

Pregled likvora

Likvor se pregleda biohemijski, citološki (ćelije) i imunološki (imunoglobulini). Biohemijski se određuju: ŠUL (šećer u likvoru), elektroliti i proteini.

Pregled likvora može da ukaže na albuminocitološku disocijaciju (hiperproteinorahija sa normalnim brojem ćelija). Ovakav nalaz je prisutan uvijek kada su patološkim procesom zahvaćeni korjenovi živaca. Karakterističan je za Gilen Bareov sindrom poliradikuloneuritisa.

Neuroradiološke metode

U dijagnostici radikulopatija koriste se i dobro poznate metode (CT i NMR), koje jasno mogu prikazati herniju intervertebralnog diska koji može vršiti pritisak na nervni korijen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.