Faruk Podrug
Humanost

Faruk Podrug treba vašu pomoć

Faruk Podrug, mla­dić kojem je dijagnosti­ciran T- limfoblastični limfom/leukemija, na­kon primljene dvije te­rapije lijeka Nelarabine nastavlja bitku za život. Prve dvije terapije nisu bile dovoljno uspješne i nisu dovele Faruka u remisiju koja je potreb­na […]