Akcija darivanja krvi u Širokom Brijegu - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Category Humanost

Akcija darivanja krvi u Širokom Brijegu

Akcija darivanja krvi u Širokom Brijegu

U četverosatnoj akciji dobrovolj­nog darivanja krvi, održanoj u Širokom Brijegu, prikupljeno je 106 doza drago­cjene tekućine. Riječ je o drugoj najuspješnijoj akciji u povijesti Širokog Brijega. Podsjećamo, 7. siječnja 2016. godine u rekor­dnoj akciji prikupljeno je čak 108 doza.

Akciji, koja je održana u re­storanu “Kod Colića”, odazva­lo se 113 Širokobriježanki i Širokobriježana te je svima osiguran bio besplatan ručak.

Akcija darivanja krvi

Akcija darivanja krvi je održana pod pokrovi­teljstvom Ureda gradonačelni­ka Širokog Brijega te u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu SKB Mostar, a orga­nizator je bio Crveni križ Široki Brijeg.

”Hvala od srca svima koji ste došli i našim volonterima koji su bili na raspolaganju tije­kom cijele akcije...

Read More
Dajana Raše

Pomozimo teško bolesnoj djevojčici Dajani Raše iz Mostara

Ovih je dana u toku humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava kojima bi se kupila specijalna invalidska kolica za djevojčicu Dajanu Raše, koja je rođena 6. februaru 2004. godine u Mostaru i koja boluje od najtežeg oblika cerebralne paralize.

Boluje od najtežeg oblika cerebralne paralize

Kako je u izjavi za Fenu kazala baka male Dajane, Sajma Bubić, Dajana boluje od najtežeg oblika cerebralne paralize (jedina na području Grada Mostara), hrani se putem sonde kroz nos i to je jedini način na koji može primiti hranu. Dajana bez odgovarajućih kolica s nastavcima može samo ležati, ne može samostalno sjediti niti držati glavu bez nečije pomoći.

Zbog nedostatka novčanih sredstava Dajanini roditelji nisu u mogućnosti kupiti specijalna invalidska kolica u kojima bi Dajana ...

Read More
Faruk Podrug

Faruk Podrug treba vašu pomoć

Faruk Podrug, mla­dić kojem je dijagnosti­ciran T- limfoblastični limfom/leukemija, na­kon primljene dvije te­rapije lijeka Nelarabine nastavlja bitku za život. Prve dvije terapije nisu bile dovoljno uspješne i nisu dovele Faruka u remisiju koja je potreb­na kako bi se omogućila transplantacija koštane srži. T- limfoblastični limfom se vraća prebrzo i djeluje agresivno tako daje po­trebno nastaviti s novim terapijama.

Cijena lijeka Nela­rabine za jednu terapi­ju iznosi 31.416,18 ma­raka. Ako želite dati svoj doprinos i spasiti Farukov život, to mo­žete uraditi pozivom na broj 090 291 033 te donirati 2 marke.

Donirati se može i uplatom na brojeve žiroračuna:

UniCredit Bank, teku­ći račun: 40428988000, transakcijski račun: 3387202604591138.

Devizni račun: SWIFT...

Read More
Sedina Marić

Pomozimo Sedini Marić

Tridesetpetogodišnja Sedina Marić iz Mostara se već godinu dana bori s najtežim oblikom raka kože, melanomom koji je metastazirao. Tumor pigmentiranih stanica kože je bolest koja u najčešćim slučajevima vodi k smrtnom ishodu. Ova samohrana majka sedmogodišnjeg dječaka Davuda nema novca za lijek koji bi joj mogao spasiti život. Radi se o lijeku naziva vemurafenib koji se ne nalazi na listi lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a. Lijek na tržištu košta 100.000 maraka.

Lijek je Sedini hitno potreban. Nema vremena za čekanje. Ako u što ranijem roku ne počne primati terapiju, ishod može biti tragičan”, kazala je Sedinina sestra Suada Crnomerović. Zbog velikih bolova Sedina nije mogla razgovarati. Umjesto nje to je učinila njezina sestra Suada.

“Očajni smo...

Read More