Decidua - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Decidua

Decidua

Dejstvom progesterona, promjenjena sluzokoža uterusa u koju se usadila oplođena jajna ćelija. Decidua je u stvari zadebljan endometrijum sa rastresenim vezivom u kome se sreću uvećane, svijetle, poliedrične i vretenaste ćelije sa obilnom citioplazmom koja okružuje jedro. To su takozvane decidualne ćelije, koje su u stromu razmještene u vidu mozaika.

Žlijezde endometrijama

Žlijezde endometrijama su proširenog lumena. Njihove su ivice neravne, često nazupčene, šupljina je ispunjena otpalim apikalnim krajevima cilindričnih ćelija bogatih glikogenom.

Rastresenost endometrijuma i bogatstvo glikogenom treba da obezbjede usađivanje oplođene jajne ćelije i njenu ishranu u prvim danima trudnoće. Prema usađenoj oplođenoj jajnoj ćeliji, odnosno prema začetku, razlikujemo tri dijela decidue.

  • Bazalna decidua (decidua basalis) – Dio na koji naliježe oplođena jajna ćelija. Od nje i od čupastog horiona pri kraju trećeg mjeseca trudnoće nastaje posteljica.
  • Kapsulama decidua (decidua capsularis) – Dio decidue koji obavija začetak prema materičnoj duplji.
  • Parijetalna (prava) decidua (decidua parietalis s. decidua vera) – sav ostali dio decidue koji oblaže unutrašnju površinu uterusa

Sa porastom ovuluma sve se više ispunjava materična šupljina i odiže kapsulama decidua. Pri kraju trećeg mjeseca kada začetak toliko naraste da potpuno ispuni materičnu šupljinu, kapsulama i parijetalna decidua spajaju se jedna sa drugom.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>