Ciklične promjene na endometrijumu

U prvoj fazi menstruacionog ciklusa, u vrijeme sazrjevanja jajne ćelije, prvenstveno u DeGrafovom, a u manjoj mjeri i u ostalim folikulima koji sazrjevaju, zapravo u njihovim zrnastim i teka ćelijama, pod uticajem najprije FSH a kasnije pod zajedničkim uticajem FSH i LH, luči se hormon ženstvenosti estradiol, koji se nakuplja u folikulinskoj tečnosti i kao ostali produkti endokrinih žlijezda direktno dospjeva u krvotok žene.

Pod dejstvom estradiola u pubertetu dolazi do bitnih promjena u organizmu žene, njenoj psihi i njenim polnim organima. Estradiol dijeluje na razvoj dojki, uterusa i vagine. Izlučen u manjim količinama podstiče, a u većim količinama estradiol inhibira sekreciju FSH.

Pod uticajem estradiola i progesterona, na sluzokoži uterusa mogu se razlikovati slijedeće faze:

 • faza proliferacije ili bujanja sluzokože,
 • faza sekrecije,
 • faza menstruacije ili faza deskvamacije površinskog funkcionalnog sloja
 • faza regeneracije materične sluzokože.

Estardiol

Estradiol, još od početka menstruacije, počinje da iz zaostalih ostrvaca bazalnog sloja obnavlja deskvamisanu sluzokožu uterusa, a po prestanku menstruacije dovodi do bujanja, odnosno proliferacije obnovljene sluzokože. Neposredno po prestanku menstruacije sluznica uterusa u potpunosti je obnovljena.

U toj takozvanoj postmenstruacionoj fazi debljina endometrijuma iznosi svega l do 2 mm.

 • Površni epitel, kao i epitel materičnih žlijezda čine kuboidne ćelije.
 • Žlijezde endometrijuma su prave, uske, plitke, a stroma je zbijena i čvrsta.

Uskoro ovaj postmenstruacioni epitel nastavlja da proliferiše, odnosno da raste i da zadebljava. Zato se ova faza naziva fazom proliferacije.

Faza proliferacije

U toku ove faze:

 • ćelije površinskog epitela postaju cilindrične, a
 • žlijezde endometrijuma su sve duže, ali i dalje su cjevaste i prave
 • Ćelijska jedra su bazalno postavljena i vretenastog su oblika.
 • Spiralne arterije u stromi su malobrojne i relativno su prave, a sama stroma još uvek je čvrsta, gusta, zbijena.

Faza proliferacije ne traje jednako kod svake žene. Njeno trajanje zavisi od dužine menstruacionog ciklusa. U ciklusu od 28 dana, njeno trajanje je oko 14 dana. Kod ciklusa kraćih ili dužih od tog vremena i faza proliferacije je u odgovarajućoj mjeri kraća, odnosno duža, pošto je faza sekrecije u priličnoj mjeri konstantnog trajanja bez obzira na dužinu ciklusa.

Neposredno prije ovulacije počinje, a u drugoj polovini menstruacionog ciklusa u hipofizi nastavlja da se luči luteinizirajući hormon, koji poslije ovulacije dovodi do stvaranja žutog tela. Od momenta stvaranja žutog tijela, u njemu, pod dejstvom luteotropnog hormona prednjeg režnja hipofize, počinje produkcija hormona progesterona, koji na sluzokoži uterusa izaziva decidualne promjene i priprema je za prijem oplođenog jajeta. To označava početak faze sekrecije.

Faza sekrecije

Na početku sekrecione faze

 • sluznica uterusa još malo zadebljava,
 • njene dotle cjevaste žlijezde postaju vijugave, njihovi dotle okrugli lumeni postaju široki i nepravilni, izreckanih ivica, koje podsjećaju na zupce testere i ispunjeni su otpalim ćelijama, bogatim glikogenom. Unutrašnja površina materičnih žlijezda je izreckana, ćelije izdužene, sa jedrima najprije apikalno postavljenim i apikalnim krajem bogatim vakuolama, sluzi i glikogenom.
 • Vezivno tkivo je rastresito, edematozno, ćelije u njemu mnogo ugaone, krupnije, svetlije.
 • Spiralne arterije u stromi postaju izuvijane, a njihov broj se povećava.

Ako dođe do oplođenja i nidacije, oplođena jajna ćelija razvija se u decidualnoj sluzokoži uterusa i od nje postaje začetak (embrion), ali ako oplođenje izostane, u drugoj polovini sekrecione faze žuto tijelo atrofiše, što ima za posljedicu nagao pad produkcije progesterona. U to vrijeme na endometrijumu razlikuju se tri sloja:

 • površinski (stratum compactum), vide se široke plaže krupnih ćelija strome sa uskim apikalnim krajevima žlijezda,
 • srednji (stratum spongiosum) sačinjavaju prošireni, izuvijani lumeni žlijezda, sa oskudnom stromom između njih
 • duboki (stratum basale) – čine dna žlijezda endometrijuma oslonjena na miometrijum i čvrsto zbijena stroma koja opkoljava žlijezde

Stratum compactum i stratum spongiozum čine funkcionalni sloj endometrijuma koji učestvuje u menstruacionom ciklusu.

U isto vrijeme, pri kraju sekrecione faze, zajedno sa padom nivoa progesterona nastavlja se i pad vrijednosti estrogena u organizmu žene. Tako počinje treća faza endometrijalnog ciklusa, tj. faza menstruacije.

Faza menstruacije

Neposredno prije pojave menstruacije u tzv. premenstrualnoj fazi zbog pada vrijednosti oba ovarijalna hormona na endometrijumu nastaju degenerativne promjene koje karakteriše masivna infiltracija polimorfonukleamih i mononukleamih leukocita, što donekle daje sliku jednog pseudozapaljivog procesa.

Tada nastaje vazokonstrikcija spiralnih arteriola sluzokože uterusa i nekroza njihovog zida. Čim se nekroza odigra, nagla hiperemija arteriola stvaranjem ograničenih krvnih podliva podiže njihove distalne nekrotične krajeve sa funkcionalnim slojem sluzokože uterusa, koji postepeno deskvamiše.

Sve je to praćeno krvarenjem iz otvorenih, prekinutih, krvnih sudova i istovremenim izbacivanjem sa izljevom krvi deskvamisane sluzokože uterusa. Tako se objašnjava nastajanje menstruacije.

Faza regeneracije

Regeneracija materične sluzokože odigrava se istovremeno sa trećom fazom. To se dešava na taj način što u toku menstruacije partije funkcionalnog sloja sluzokože na pojedinim mjestima otpadaju, dok se na drugim, gdje su ranije otpale, obnavljaju iz dubokih žlijezda bazalnog sloja, tako da je po prestanku menstruacije cijela unutrašnja površina uterusa pokrivena tankim funkcionalnim slojem endometrijuma.

U početku u vrijeme puberteta, dok još nije u organizmu djevojčice uspostavljena hormonska ravnoteža, menstruacioni ciklusi ne moraju biti uredni, niti u svakom ciklusu mora doći do ovulacije. Tada se često viđaju tzv. anovulacioni ciklusi. Kasnije, u generativnoj periodi, kada je rad endokrinih žlijezda potpuno usklađen, sem kod izvjesnih oblika neplodnosti žene, takvi ciklusi su vrlo rijetki, da bi u vrijeme klimakterijuma, kada se u organizmu žene ponovo remeti hormonska ravnoteža, prije definitivnog prestanka menstrualnih krvarenja ponovo učestali.