Pod menstruacionim ciklusom podrazumjevaju se sve promjene koje se odigravaju na unutrašnjim polnim organima žene između dvije uzastopne menstruacije.

Menstrualni ciklus

Kod najvećeg broja žena menstrualni ciklus traje 28 dana, ali se smatra normalnim ako nije kraći od 21 ni duži od 35 dana.

Do puberteta je količina gonadotropina koju luči prednji režanj hipofize veoma mala i nedovoljna da dovede do sazrjevanja jajne ćelije u jajniku i da pokrene mehanizam menstruacije. Osim toga, do tog životnog doba i sami jajnici u priličnoj mjeri su refraktomi na gonadostimulanse.

Pojava prve menstruacije i uspostavljanje menstruacionih ciklusa dešava se u pubertetu pod dejstvom gonadotropina hipofize preko ovarijalnih hormona koji se pod njihovim uticajem stvaraju u jajnicima. Produkcija gonadotropina u pubertetu se povećava, tako da su u jednom momentu izlučene količine dovoljne da pokrenu jajnike na pojačanu funkciju i od tog momenta pod dejstvom ovarijalnih hormona, estradiola i progesterona, na unutrašnjim polnim organima, a naročito na materičnoj sluzokoži, na grliću uterusa i na vagini dešavaju se svakog mjeseca ciklične promjene koje karakterišu menstruacioni ciklus. Prema tome, u toku menstruacionog ciklusa u stvari se može govoriti, osim o ovarijalnom, i o endometrijalnom, cervikalnom i vaginalnom ciklusu.

Ovarijalni ciklus

Pod uticajem hipotalamusnog RF, na početku i u prvoj fazi menstruacionog ciklusa, prednji režanj hipofize u povećanoj količini luči FSH, pod čijim dejstvom u kori jajnika počinje da sazrjeva jedan za drugim čitav niz jajnih ćelija, koje se nalaze u prvobitnom folikulu. Jedan za drugim, u razmaku koliko traje menstruacioni ciklus, sazrjevaju prvobitni folikuli. Samo jedan od njih sazrije u potpunosti, tj. pretvara se u De-Grafov folikul koji se približava površini jajnika, čiju opnu ispupčava u vidu mjehurića ispunjenog bistrom tečnošću.

U to vrijeme, negdje u sredini ciklusa, u prednjem režnju hipofize počinje da se u većim količinama luči luteinizirajući hormon (LH), koga američki autori nazivaju ICSH (hormon koji stimuliše intersticijalne ćelije) i pod čijim se dejstvom odigrava ovulacija.

Ovulacija

Ovulacija je prskanje De-Graf ovog folikula i izbacivanje zrele jajne ćelije u duplju male karlice. Kod zdrave, polno zrele žene ovulacija se dešava u pravilnim periodičnim razmacima, uglavnom u sredini ciklusa, odnosno četrnaestog dana od početka posljednje menstruacije. U ciklusima kraćim ili dužim od 28 dana ovulacija treba da se odigra 14 dana prije očekivane naredne menstniacije. Ovulacija predstavlja završni akt sazrjevanja folikula.

Neposredno prije nje u jajnoj ćeliji odigravaju se redukcione diobe pri kojima se broj hromozoma od diploidnog svede na haploidan. Na taj način jajna ćelija potpuno sazrjeva i osposobljava se za oplođenje.

U toku sazrjevanja tercijarnog folikula u njegovoj šupljini povećava se količina folikulinske tečnosti koja svojim prisustvom i pritiskom rasteže i istanjuje zid folikula. To se naročito dešava prema površini jajnika, prema kojoj se približava i koju odiže i ispupčava folikul koji sazrjeva. Na taj način na površini jajnika, odnosno sazrelog folikula, stvara se ispupčenje (stigma folliculi) na kome će se odigrati ovulacija.

Prskanje De Grafovog folikula ne dešava se samo zbog istanjenja njegovog zida i povećanja intrafolikularnog pritiska nastalog povećanjem folikulinske tečnosti u šupljini folikula. Pored ovih faktora, čiji se značaj ne može isključiti, u fenomenu ovulacije najvažnije mjesto pripada lokalizovanoj nekrozi zida folikula, izazvanoj enzimima koji se u to vrijeme stvaraju u samom folikulu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.