Radi predviđanja roka i ishoda trudnoće, radi eventualne trijaže i terapije te radi vođenja poroda, potrebno je da liječnik još u trudnoći odredi kakav je odnos ploda prema maternici, prema dijelovima tijela majke i kakav je međusobni odnos pojedinih dijelova tijela ploda. To se postiže vanjskim i unutarnjim pregledom trudnice ili porodiIje, korištenjem ultrazvuka. Prvu orijentaciju u tom pogledu izražavamo položajem, smještajem, držanjem i stavom ploda.

Situs ili položaj ploda

Položaj ploda predstavlja odnos uzdužne osovine ploda prema udzužnoj osovini majke.

 • Situs longitudinalis – uzdužni položaj – ako su te osovine paralelne
 • Situs obliquus – kosi položaj – ako se sijeku ili je
 • Situs transversus – poprečni položaju ploda – također se sijeku.

Uzdužan položaj je najčešći i javlja se u 99% trudnoća. Uzdužan položaj može biti sa prednjačeći glavicom (presentatie capitis), ili zdjelicom ploda (presentatie pelvic). Glavica prednjači u 96%, a zdjelica u 3%. Uzdužan položaj je povoljan za porod pogotovo ako prednjači glavica. Kosi i poprečni položaj su nepovoljni, ipak, zbog eventualne mogućnosti spontane korekcije u uzdužan položaj, kosi položaj se smatra nešto povoljnijim.

Positio ili smeštaj ploda

Positio je odnos leđa ploda prema trbušnom zidu majke.

 • Prvi položaj (positio sinistra): ako su leđa ploda okrenuta lijevoj strani trbušnog zida majke.
 • Drugi položaj (positio dextra) a ako su leđa okrenuta prema desnoj strani.

Pri tome i u jednom i u drugom slučaju leđa ploda mogu biti okrenuta više unaprijed ili unatrag, pa se prema tome razlikuje prvi ili drugi dorzoanteriomi, odnosno prvi ili drugi dorzoposteriorni smještaj.

Smještaj ploda u kosim poprečnim položajima ne određuje se prema leđima, već prema glavici ploda. Kad je glavica prema lijevoj strani trbuha majke, riječ je o prvom itd, pri tome leđa ploda mogu biti okrenuta naprijed ili natrag, gore ili dolje, te postoji prvi ili drugi dorzoanteriorni ili dorzoposteriorni, odnosno dorzosuperiomi ili dorzoinferiomi smještaj.

Mehanizam poroda se u izvjesnoj mjeri razlikuje kod prvog i drugog smještaja ploda, sam smještaj ploda, ukoliko je položaj ploda povoljan, ne utječe mnogo na tijek i ishod porođaja.

Habitus ili držanje ploda

Je odnos pojedinih dijelova ploda, određen oblikom i prostranstvom materične šupljine. Kako je materična šupljina jajolika, to je i plod prinuđen, da zauzme jajolik oblik.

Fleksione držanje plod najčešće zauzima. Plod je duž cijelog kralježnice lako savijen naprijed, i to naročito u predjelu vrata, tako da bradicom dodiruje grudnu kost. Ručice i nožice ploda priljubljene su uz prednju stranu .rupa, savijene u velikim zglobovima i prekrižene preko grudi, odnosno preko trbuha. Pri fleksione držanju, ako je glavica nad trbušno ulazom, prednjači potiljak ploda. Ovaj se stavak zbog toga naziva potiljačne i sreće se u 95% od 96% uzdužnih položaja s prednjačeći glavicom.

Defleksiono držanje se javlja u 1% i pri kome je iz izvjesnih razloga, koji potječu od majke ili ploda, kralježnicu ploda opružen a glavica zabačena unatrag, te je bradica manje ili više udaljena od prsne kosti.

Presentatio ili stav ploda

Je odnos prednjačećeg dijela ploda prema karličnom ulazu majke. On se određuje prema dijelu ploda koji se nalazi neposredno nad trbušno ulazom trudnice.

 • Prsentatio occipitalis (potiljačni stav) – fleksioni habitus gdje glavica prednjači, a prednjačeća tačka je potiljak ploda. Ovo je najčešći položaj.

Ako glavica prednjači a plod je više ili manje u defleksionom držanju (habitusu) onda prema stupnju opružanja ploda, točka vodilja poroda umjesto potiljka može biti tjeme, čelo ili osoba tj imamo tri defleksiona stavka glavice ploda

 • Presentatio parietalis (tjemeni stav)
 • Presentatio frontalis (čeoni stav)
 • Presentatio facialis (lični stav)

Stav ploda bitno utječe na mehanizam poroda. Za svaki od četiri stavka ploda kada prednjači glavica postoji poseban mehanizam poroda, mada se u principu razlikuju samo dva: mehanizam poroda pri fleksione i mehanizam poroda pri defleksionom držanju.

Za porod je najbolje fleksione držanje kada je točka vodilja ploda potiljak, jer tada glavica ploda, kao njegov najčvršći dio, prolazi kroz porođajni kanal najmanjim promjerom i najmanjim obujmom (subokcipitobregmatični promjer 9 cm, a opseg glavice ovog promjera 32 cm). Najnepovoljniji za porod je srednji stupanj defleksija glavice, odnosno čeoni stavak ploda, jer tada glavica kroz porođajni kanal prolazi mentookcipitalnim promjerom koji iznosi 13 cm, a opseg oko njega je 36 cm.

Ako umjesto glavice prednjači kailica ploda, onda ovisno o tome koji se dio ploda nalazi nad trbušno ulazom, može postojati:

 • nožni,
 • koljeni,
 • trtični
 • potpun karlični stav ploda

U slučaju poprečnih i kosih položaja, ako se na vrijeme ne izvrši korekcija nepovoljnog u povoljan položaj, obično prednjači rame ploda, pa je najčešće riječ o ramenom stavu.