Trajanje trudnoće - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Trudnoća

Trajanje trudnoće

Normalna trudnoća traje oko 10 lunamih ili 9 kalendarskih mjeseci, odnosno 40 tjedana ili 280 dana.

Abortus

Abortus – prekid trudnoće prije 28 sedmica intrauterinog života ploda. Do tog vremena iz uterusa odstranjen plod nije u tijeku intrauterinog razvoja osposobljen za vanmaterični život, te vrlo brzo u gine.

Porođaj

Porođaj – prekid trudnoće nakon 28 sedmica. Prema vremenu prekida trudnoće, porod može biti prijevremen, na vrijeme i kasni.

Donesenost ploda

Izraz donesenost ploda označava vrijeme njegovog intrauterinog razvoja. Novorođenče može biti nedonesenom, doneseno i preneseno.

Zrelost ploda

Pojam zrelosti ploda – u vezi je s intrauterinim razvojem, za plod se kaže da je zreo, ili nezreo. Ne označava duljinu nošenja ploda, već stupanj njegovog intrauterinog tjelesnog razvoja i sposobnost njegovih organa i čula za vanmaterični život.

Pojam zrelosti nije identičan s pojmom donesenosti ploda, jer vremenski donesen plod ne mora uvijek pokazuje sve znakove zrelosti. Tako, na primjer, kod krupne novorođenčadi i kod nešto kraćeg intrauterinog nošenja, tj. kod vremenske nedonesenosti, plod može u rijetkim situacijama da pokazuje sve znakove zrelosti i, obratno, može dogoditi da vremenski donesen plod pokazuje znakove nezrelosti.

Međutim, ovakva odstupanja su vrlo rijetka tako da se u praktičnom životu pojam zrelosti i donesenosti ploda gotovo poklapaju, pa ih rijetko odvajamo. Uobičajeno je, u stvari, da se, kad se misli na zrelost ploda, često govori o njegovoj donesenosti i da se znaci zrelosti ploda često uzimaju i kao znaci njegove donesenosti.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>