Bolesti jetre i trudnoća - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Bolesti jetre i trudnoća

Trudnica može, kao i negravidne žene, da oboli od različitih bolesti jetre. Najčešće se u toku trudnoće može da javi AKUTNA ZARAZNA ŽUTICA, kao hepatits A ili B.

Pored malaksalosti i lakog zamaranja, osnovni simptom ove bolesti je žutica, a pored nje javljaju se i izvjesni digestivni poremećaji – muka, povraćanje, gubitak apetita i nelagodnost ili bol ispod desnog rebamog luka. Kako mnogi od ovih simptoma postoje u početku trudnoće i kod zdrave trudnice i čak se uzimaju kao nesigurni znaci trudnoće, to se ponekad i pored navedenih tegoba ne misli blagovremeno na akutni infektivni hepatitis, i to naročito ako se radi o njegovim oblicima koji protiču bez izražene žutice (hepatitis sine ictero).

Zbog opasnosti od prelaska bolesti u hronične oblike, a i zbog mogućnosti intrauterinog oštećenja začetka virusom, POŽELJNO JE PREKIDATI RANU TRUDNOĆU i NE DOZVOLITI NOVU DO POTPUNOG IZLEČENJA, koje može da nastupi tek posle jedne ili dve godine.

Ako se akutna zarazna žutica javi u kasnijoj trudnoći, njen tok može da bude veoma maligan i tada je bolest praćena visokim procentom smrtnosti.

Bolesnicama sa HRONIČNIM HEPATITISOM ne savetuje se da ostaju bremenite, a ako do trudnoće ipak dođe, treba je prekinuti u prvim mjesecima.

Sve ovo važi i za bolesnice sa cirozom jetre, koje i inače rjeđe ostaju qravidne.

AKUTNA ŽUTA ATROFIJA JETRE, ako se javi u toku trudnoće, što je rijetko, predstavlja po život opasnu komplikaciju, bez obzira na starost trudnoće.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>