Kako se ciste jajnika najčešće javljaju kod žena u generativnoj periodi, nije rijetko da ukoliko je funkcija zdravog jajnika neoštećena, i bolesnice sa cistom jajnika ostanu bremenite. Trudnoća se u takvim prilikama, ako cista nije naročito velika i pritiskom i prisustvom ne ometa rast materice, razvija normalno. Samo u rijetkim slučajevima dolazi do spontanog pobačaja.

Ali i manje ciste sa napredovanjem trudnoće mogu dovesti do komplikacija. Tu prije svega, doduše rijetko, može biti riječ o rupturi ciste. Torkvacija cističnog tumora je druga komplikacija koja može da se javi kod istovremenog postojanja ciste jajnika i trudnoće. Torkvacija ciste u trudnoći praćena je burnim i teškim simptomima i zahtjeva hitnu operativnu intervenciju. Poslije toga se trudnoća obično nastavlja bez teškoća i komplikacija. Poželjno je samo da se trudnica, u vrijeme i nekoliko dana po intervenciji obezbjedi od pojave materičnih kontrakcija davanjem progesterona i tokolitika.

U porođaju, ako se cista nalazi u Duglasovom prostoru, ona predstalja tumor previja i može da onemogući vaginalni porođaj. To naročito važi za intraligamentne ciste i ciste koje su srasle sa okolinom i koje se zbog toga za razliku od cista na peteljci ne mogu digitalno podići iz Duglasovog prostora i prebaciti u trbušnu duplju. U takvoj situaciji, ako nema druge mogućnosti, a po ocjeni i odluci ljekara koji vodi porođaj, može se cista inklavirana u Duglasovom prostoru da isprazni punkcijom, te da se omogući spontan porođaj. Ako to ne uspije ili ako ljekar smatra da to nije poželjno, onda se porođaj dovršava carskim rezom uz istovremeno odstranjivanje cističnog tumora.

Mogućnost nastajanja komplikacija u trudnoći i u porođaju kod postojanja ovarijalne ciste obavezuje ljekara da odstrani cistu operacijom još u početku trudnoće, uz preduzimanje svih potrebnih mjera da se bremenitost i pored operativne intervencije očuva. Operacija treba da bude kratkotrajna, nježno i pažljivo izvedena, bez gnječenja i nepotrebnog pritiskivan]a gravidne materice i susjednih organa. Uz to bolesnici se daju nekoliko dana po operaciji, da bi se preduprijedio nastanak kontrakcija materičnog mišića, male doze progesterona, a u odmakloj trudnoći i tokolitici.