Difuzni peritonitis je upalni proces na perijentalnom i visceralnom peritoneumu trbušnog zida i trbušnih organa. Ovo veoma teško oboljenje može da nastane kao komplikacija izvesnih oboljenja ginekološkog ili akušerskog porekla. Obično se nadovezuje na pelveoperitonitis, a može isto tako da se javi i posle rupture piosalpinksa, inficirane vanmaterične trudnoće, akutnog ili eszacerbisanog adneksitisa ili parametritisa, kiretaže radi dovršavanja septičnog pobačaja, posle perforacije ili rupture materice i kao komplikacija torkvacije ciste ili drugih tumora organa male karlice. Najčešći izazivači su banalne gnojne patogene bakterije, prvenstveno streptokoke, stafilokoke i e. coli. Poslednjih godina medu uzročnicima ovog teškog oboljenja sve se češće otkrivaju i anaerobni mikroorganizmi.

Slmptomatologija difuznog peritonitisa. – Bolest počinje obično naglo, sa,povišenom temperaturom i bolom u trbuhu. Bolesnica je nemoćna, vezana za postelju. Trbuh je iznad ravni grudnog koša, meteorističan, veoma osetljiv na dodir i pritisak. Zbog prevelike osetljivosti on ne učestvuje u respiratornim pokretima, te bolesnica diše kostalno. Pri auskultaciji preko trbušnog zida u crevima se čuje pretakanje, a na rendgenu se vide nivoi u crevnim viju gama. Bolesnica pati od zatvora i ne flatulira, jer je pasaža creva prekinuta, te pored peritonitisa istovremeno postoji i paralitični ileus. Pri kraju bolesti u terminalnom stadijumu mogu da se jave i septični prolivi koji, u stvari, predstavljaju pražnjenje distalnih delova creva, a nikako nisu znak uspostavljanja prolaznosti crevnog trakta. Puls bolesnice je sitan i ubrzan, jedva se opipava, pred kraj bolesti krivulja temperature se spušta, a krivulja pulsa penje, te se ukrštaju, što je loš prognostički znak. Bolesnica je bleda u licu, sa izvesnim tamnim primesama. Usne su joj suve i ispucale, a jezik suv i obložen. Oči su upale, uokvirene tamnim kolutovima. Nos je usiljen. Sa napredovanjem bolesti stvara se takozvano Hipokratovo lice (facies Hypocrati). Bolesnica često povraća. Pred kraj bolesti u terminalnom stadijumu dolazi do povećanja crevnog sadržaja koji zaudara (mizerere). U to vreme nastaje opšta intoksikacija organizma, sa teškim oštećenjem perenehimatoznih organa, što dovodi do smrti bolesnice.

Dijagnoza difuznog peritonitisa. – Dijagnoza se postavlja na osnovu već opisane simptomatologije i nije je teško uspostaviti u razvijenoj fazi bolesti, mada postoji više teških patoloških stanja koja u prvom trenutku mogu da navedu lekara da pomisli na neko od drugih oboljenja. Pažljivim pregledom i analizom postojećih simptoma relativno lako se dolazi do tačne dijagnoze.

Diferencijalna dijagnoza. Diferencijalno-dijagnostički dolazi u obzir difuzni peritonitis hirurškog porekla, u prvom redu kao komplikacija zagnojenog apendicitisa ili perforacije na crevima. Ponekad se na difuzni peritonitis može pomisliti i kod atipične kliničke slike vanmaterične trudnoće ili ileusa. U takvim slučajevima anamneza i objektivni nalaz pomoći će da se dođe do tačne dijagnoze. U izvesnim situacijama, međutim, vrlo je teško dijagnostički odrediti da li se radi o pelveoperitonitisu ili o difiznom peritonitisu. Ovo je utoliko važnije, što se pelveoperitonitis može lečiti konzervativno, dok difuzni peritonitis treba lečiti operacijom sa kojom se ne sme oklevati. U takvim neodređenim slučajevima uvek je bolje uraditi operaciju jer će ona dovesti do brzog izlečenja u oba slučaja.

Ponekad se, srećom prilično retko, difuzni peritonitis javlja kao komplikacija posle ginekoloških ili akušerskih operacija. U takvoj situaciji kliničkom slikom dominira i poremećena pasaža creva, sa meteorizmom trbušnog zida i povraćanjem. Davanjem antibiotika, što je gotovo uobičajeno prvih dana postoperativnog toka, znaci infekcije mogu biti minimizirani, što otežava blagovremenu dijagnozu. Isto tako, septični prolivi iz donjih dclova creva mogu da maskiraju postojeći paralitični ili opstruktivni ileus. Zakašnjenje u postavaljanju dijagnoze i oklcvanje sa operativnom terapijom vodi ka progresiji bolesti, uz brzo pogoršanje opšteg stanja i egzitus bolesnice.

Difuzni peritonits ginekološkog porekla leci se operativnom intervencijom koja se sastoji u otvaranju trbuha, odstranjivanju gnojnog sadržaja, stavljanju rastvora antibiotika u trbušnu duplju i njihovom parenteralnom davanju. Veoma povoljne rezultate pruža drenaža trbušne duplje, i to kontinuirana drenaža, sa istovremenim ubrizgavanjem kap po kap rastvora antibiotika. Tu se, u stvari, radi o stalnom ispiranju trbušne duplje rastvorenim antibioticima. Oni na taj način u trbušnoj šupljini direktno deluju na uzročnike infekcije. Osim toga, tako uneti antibiotici imaju i opšte dejstvo, jer se preko peritoneuma u velikoj meri resorbuju. Odstranjivanjem gnojnog sadržaja kroz dren odstranjuju se uzročnici peritonitisa i njihovi toksini, što dovodi do detoksikacije organizma bolesnice. Najbolji rezultati postižu se kad se operacija izvrši dok je bolesnica u dobrom stanju, ali treba znati da je operativna intervencija često jedina spasonosna terapija, te se i u teškim, naizgled izgubljenim slučajevima, sa njom ne sme oklevati. Ne treba gubiti iz vida da je, uz operaciju, od ogromne važnosti stalno praćenje i regulisanje balansa tečnosti i elektrolita. U slučaju da se bolesnica žali na jake bolove, mogu se dati analgetici, a kod teških poremećaja opšteg stanja daje se i transfuzija krvi odgovarajuće grupe radi jačanja organizma bolesnice i podizanja i podsticanja njenog odbrambenog mehanizma.