(funkcionalna krvarenja)

Disfunkcione metroragije su posledica poremećene funkcije endokrinih žlezda koje regulišu normalno odvijanje menstruacionih ciklusa.

Kako se kod ovakvih metroragija u stvari radi o poremećenoj funkciji određenih organa, možda je bolje nazivati ih disfunkcionim, nego funkcionim krvarenjima.

Poremećaji koji izazivaju ova krvarenja nalaze se prvenstveno u domenu odnosa hipotalamus, hipofiza i jajnici, ali isto tako na njihovu pojavu i održavanje može uticati i nepravilna funkcija kore nadbubrega i štitaste žlezde.

Znatno češće viđaju u pubertetu i klimakterijumu, kao juvenilna i klimakterična krvarenja.

Pravi uzroci disfunkcionih krvarenja nisu još poznati, ali se smatra da su ona posledica poremećaja u lancu kora velikog mozga, hipotalamus, hipofiza, jajnici i materica. Ne treba,  zaboraviti na nadbubreg i štitnu žlezdu. Važno mesto zauzimaju i psihički činioci. Oni svakako deluju preko kore velikog mozga i hipotalamusa .

Kod žena sa izbalansiranom hormonskom ravnotežom hormoni prednjeg režnja hipofize, stimulisanjem rilizing faktora hipotalamusa, upravljaju normalnim menstruacionim ciklusima, koje karakterišu redovne ovulacije praćene menstruacijama.

Anovulatorno krvarenje – nastaje, pri poremećenoj korelaciji u funkciji hipofize i jajnika, na jajnicima se ne odigravaju ovulacije, odnosno izostaje prskanje De Grafovog folikula, nema stvaranja žutog tela, a time ni lučenja progesterona. Usled toga izostaje faza sekrecije, a produžuje se faza proliferacije na endometrijumu, koji pod dejstvom estrogena nastavlja prekomemo bujanje. Kasnije dolazi do nekroze proliferovanog endometrijuma, koja je praćena neurednim krvarenjem, kako po ritmu javljanja, tako i po količini i trajanju. Mikroskopski pregled takvog endometrijuma otkriva, pored hiperplazije sluznice, mnogobrojne nejednake žlezdane tvorevine, koje endometrijumu daju izgled Šrederovog „švajcarskog sira”.

Disfunkcionalna krvarenja koja prate normalne cikluse – znatno rjeđi uzrok nepravilnog krvarenja najčešće je produžena nepravilna deskvamacija endometrijuma. A takođe nepravilno krvarenje normalnog ciklusa viđamo kod Hiper ili hipofunkcija štitne žlezde

Prema vremenu javljanja, disfunkciona krvarenja mogu se podeliti na tri grupe: grupu juvenilnih krvarenja, grupu disfunkcionih krvarenja u generativnoj periodi žene i grupu klimakteričnih krvarenja. Disfunkciona krvarenja u generativnoj periodi žene takode se dele na nepravilna krvarenja pri postojanju ovulacionih ciklusa i nepravilna anovulaciona krvarenja.