Disfunkciono krvarenje iz materice u generativnom periodu žene može biti anovulacionog i ovulacionog tipa.

  • Anovulaciono krvarenje je – aciklično, neuredno i po vremenu javljanja i po količini, sa ugrušcima krvi, bez bolova i bez premenstrualnih i menstrualnih tegoba, verovatno je anovulacionog tipa.
  • Krvarenja ovulacionog tipa – su obično redovna, ali produžena ili suviše obilna, sa premenstrualnim ili postmenstrualnim sukrvičastim odlivima.

Diferencijalna dijagnoza između ova dva tipa disfunkcionog krvarenja, pored iznetih kliničkih karakteristika, postavlja se i na osnovu laboratorijskih analiza kojima se dokazuje ovulacija. Za to se najčešće koristi krivulja bazalne temperature i druge metode za dokazivanje ovulacije.

Određivanje tipa krvarenja važno je iz terapijskih razloga, jer se lečenje bolesnice, odnosno korekcija patološkog stanja ne može pravilno sprovesti ako nije poznata prava priroda promena.