Endometritis
Upala sluznice materice

  • U akutnoj fazi, pogođen samo površni funkcionalni sloj endometrijuma.
  • U subakutnoj i hroničnoj fazi bolesti kada je upalnim procesom zahvaćen i bazalni sloj endometrijuma, postojeća upala sluznice materice obično je praćeno upalnim promenama i na miometrijumu, pa čak i perimetrijumu, te je, dakle, endometritis često udružen sa miometritisom i perimetritisom.

Inače, endometritis nije retko oboljenje. Naročito se često sreće u puerperijumu, poslje pobačaja, poslje drugih intrauterinih intervencija, posle menstruacije ako se za vreme nje ne sprovode higijenske mere, i kao posljedica endocervicitisa. Ili kao postojanja inficiranih intrauterinih tumora.

Uzročnici banalnog endometritisa su najčešće gonokoke, strepto- i stafilokoke, e. coli.
Speicifični tuberkulozni endometritis – izaziva myc. tuberculosis.

Gonokokni endometritis – prenosi se polnim odnosom i najpre usađuje u endometrijum grlića materice, pa odatle prodire u sluznicu tela materice, izazivajući gonoroični endometritis. Kako se površni sloj sluznice materice, deskvamiše pri svakoj menstruaciji, gonoroična infekcija se ne zadržava dugo na endometrijumu, već

  • ili prodire naviše i prelazi na sluznicu jajovoda
  • ili vremenom dolazi do samoizlečenja.

Endometritis izazvan drugim uzročnicima
Patogene klice se nakon unošenja – kriminalni abortus, intrauterina intervencija itd. -najpre nastanjuju na mestima oštećenja sluznice materice ili, ako je reč o puerperalnom endometritisu, na mestu usađivanja posteljice. Odatle se šire na celu sluznicu i na sam zid materice.

Sluznica materice postaje edematozna, rastresita i hiperemična. Iz šupljine uterusa kroz cervikalni kanal ističe sluzavo-gnojav, katkad i sukrvičast sekret.
Jače izražena upale mogu dovesti i do stvaranja ulceracija čak i difuznih ulceracija, tako da cela unutrašnja površina materice može da predstavlja zagnojenu ranu.

Enometritis se rijetko javlja izolovan, često dovodi do infiltracije miometrijuma i do mestimiče degeneracije pojedinačnih mišićnih vlakana, sa postepenim razvojem vezivnog tkiva u miometrijumu, te on postaje funkcionalno manje vredan. Osim toga može nastati i zahvatanja tuba i salpingitisa

AKUTNI ENDOMETRITIS

  • najvažniji simptom je oskudno krvarenje iz materice koje se javlja posle pobačaja ili porođaja i koje ne prestaje više dana po obavljenoj intervenciji.
  • Osim toga, kod subakutnih i hroničnih oblika endometritisa postoje i produžena, katkad obilna menstrualna krvarenja, kao i krvarenja između menstruacija.
Dijagnoza

Anamneza
– bolesnica nedavno imala pobačaj, težak ili instrumentalno dovršen porođaj ili neku intrauterinu instrumentalnu intervenciju.
– posle toga su se javila produžena ili neuredna krvarenja i kasnija dugotrajna pojačana menstrualna krvarenja.
Objektivni pregled
– palpatorni nalaz na genitalnim organima nije karakterističan.
– materica je najčešće lako povećana i nešto mekša i osetljiva.
– opšte stanje ukoliko je proces ograničen samo na matericu, obično nije ili je vrlo malo poremećeno. Temperatura je retko i neznatno povišena,
Histološki pregled
– simptomi i objektivan nalaz su nekarakteristični te je često neophodan histološki pregled

HRONIČNI ENDOMETRITIS

Ukoliko se lečenje akutnog ne sprovede kako valja ili ne dođe do spontanog izlečenja, infekcija se može stišati i preći u hroničnu.
Tada je

  • materica u izvesnoj meri stalno povećana,
  • njena je sluznica atrofična ili hipertrofična i infiltrirana pretežno limfocitarnom i plazmaćelijskom infiltracijom.

od simptoma su najvažniji:

  • menstrualni poremećaji, koji se mogu ispoljavati u vidu amenoreje, menoragije, pa sve do potpuno neurednih krvarenja karakterističnih za hemoragičnu metropatiju
LijEČENJE

Kod endometritisa u akutnoj fazi ženu treba staviti u postelju, sa kesom leda ili hladnim oblogama u predelu donjeg dela trbuha. Od lekova treba nekoliko dana davati antibiotike u kombinaciji sa uterotonicima. Pored toga, radi brže i potpunije obnove endometrijuma treba nekoliko dana oralnim ili paranteralnim putem davati i estrogene.
Kod upornih slučajeva može se eksplorativna kiretaža koja ujedno ima i terapijski značaj. Kiretažom dobiven materijal iz materice treba obavezno uputiti na histološki pregled. Posle kiretaže, radi predohrane egzcerbacije i daljeg širenja procesa, bolesnica mora da ostane u postelji 4 do 5 dana i da prima uterotonike, antibiotike i estrogene. Gonoroični endometritis leči se isključivo antibioticima, a tuberkulozni tuberkulostaticima.