To su pojedinačni pscudotumori jajnika, odnosno rctcncione ciste, koje nastaju iz De Grafovog folikula kad izostane ovulacija. Zbog dalje produkcije folikulinske tečnosti mešak se sve više uvećava tako da folikulinska cista može da dostigne veličinu mandarine. Ovi pojedinačni cistični tumori jajnika veoma su slični pravim neoplazmama i od njih se razlikuju samo pri mikroskopskom pregledu nalazom kuboidnih ćelija granuloznog sloja i ponekad nalazom zrnastog brežuljka sa jajnim ćelijama.

Folikulinske ciste nemaju veliki klinički značaj i ne zahtevaju posebno lečenje, jer posle izvesnog vremena spontano iščezavaju. Pojedinačne folikulinske ciste često pr.cnu pri pregledu i za razliku od pravih cista ne recidiviraju. Prskanje ovakvih cista obično prolazi bez većeg krvarenja i bez ozbiljnijih kliničkih simptoma, te ne zahteva posebnu terapiju. Samo pri obilnoj hemoragiji iz zida prsnute ciste stvara se klinička slika abdominalnog krvarenja slična, ali obično sa daleko lakšim simptomima, kliničkoj slici rupture jajovoda kod vanmaterične trudnoće. Tada je lečenje operativno. Ukoliko dođe do operacije poželjno je da se odstrani sama cista, a da se ovarijalno tkivo što više sačuva, kako se obo leli jajnik ne bi izbacio iz funkcije.

Ciste žutog tela. – Ciste žutog tela iako rede od folikulinskih cista takode se često viđaju na jajnicima. Nastaju uvećanjem žutog tela i ispunjavanjem njegovog centralnog dela tečnošću koja se sve više širi i snižava zid nastale cistične formacije. Njihov zid mogu da čine ćelije granuloze ili teke interne, po čemu se i razlikuju dalje podgrupe ovih cista. Pojedine ciste mogu dostići priličnu veličinu i može doći do njihovog uvrtanja oko peteljke, što zahteva hitnu hiruršku intervenciju. U većini slučajeva nije potrebno nikakvo lečenje, jer luteinske ciste posle izvesnog vremena spontano iščezavaju. Ako dođe do njihovog prskanja, može da nastupi intraabdominalno krvarenje sa kliničkom slikom kao kod ektopične trudnoće. U takvoj situaciji terapija je operativna i pri tome treba nastojati da se sačuva što više zdravog tkiva jajnika.

Osim cista žutog tela, mogu nastati i takozvane luteinske ciste, koje postaju iz luteinizovanog perzistirajućeg folikula (corpus luteum atreticum). Ovakve ciste sreću se i kod grozdaste mole, i to obično obostrano. Kod grozdaste mole otklanjanjem molamog tkiva povlače se i ciste, a u retkim slučajevima, ako ne nastupi spontana regresija ciste, Icčenje je operativno.

Osim folikulinskih. i luteinskih cista jajnika, na njemu mogu da se vide i hematomi meska ili hematomi žutog tela. Klinički značaj ovih hematoma je u tome što može doći do njihove mpture i do intraabdominalnog krvarenja, čija je simptomatologija veoma slična, ali po pravilu mnogo manje dramatična, kliničkoj slici vanmaterične trudnoće.

Kao što smo pomenuli, u svim slučajevima ruptura, bilo folikulinskih, luteinskih cista ili hematoma, ukoliko dođe do obilnijeg intraabdominalnog krvarenja, postavlja se pitanje diferencijalne dijagnoze između ovih stanja i rupture jajovoda kod vanmaterične trudnoće. Klinička slika je gotovo istovetna, osim što je kod vanmaterične trudnoće intraabdominalno krvarenje obilnije, pa je samim tim i klinička slika teža. Osim toga, veliku pomoć u postavljanju dijagnoze mogu da pruže i anamnestički podaci. Krvarenju iz prsnutog zida ciste ili hematoma, po pravilu, intraabdominalnom krvarenju, ne prethodi izostanak menstruacije niti se javljaju drugi znaci bremenitosti, što se inače zapaža ako je u pitanju ektopična trudnoća. U krajnjoj liniji sa praktičnog stanovišta terapije nije ni posebno važno da se uvek postavi precizna diferencijalna dijagnoza prirode intraabdominalnog krvarenja, jer je lečenje u svim slučajevima ovog stanja operativno. Otvara se trbušna duplja, otklanja uzrok krvarenja, zatvaraju se prekinuti krvni sudovi, odstranjuje tečna i koagulisana krv iz abdomena, nadoknađuje izgubljena krv bolesnici transfuzijom krvi odgovarajuće grupe. Pri tome se vodi računa da se kod mladih žena odstrane samo oboleli organi, kako bi se sačuvalo što više funkcija ostavljenih zdravih tkiva i organa.