Ovu grupu čine hormonski aktivni tumori, odnosno tumori koji luče hormone i na taj način izazivaju određene promene u organizmu žene. Potiču od ćelija koje u normalnim okolnostima u jajnicima obavljaju endokrinu funkciju i prema tome da li se u njima u patološkim okolnostima produkuje višak ženskih ik” muških polnih hormona, delimo ih na feminizirajuće i maskulinizirajuće tumore. I jedni i drugi prilično su retki. Dijagnoza ovih tumora preoperativno se postavlja na osnovu pravilno uzete anamneze, ginekološkog pregleda dopunjenog ehografijom i hormonskim ispitivnjima, mikroskopskim pregledom endometrijuma dobijenog eksplorativnom kiretažom, a postoperativno histološkim pregledom operativno odstranjenog preparata.

Feminizirajući tumori jajnika. -Kod feminizirajućih tumora razlikujemo tumore koji potiču od ćelija granuloza i .tumore koji potiču od ćelija teke. I jedni i drugi veoma su retki.

Tumori granuloze. Tumori granuloze imaju nekarakterističan makroskopski izgled. Javljaju se obično jednostrano kao glatki, režnjeviti tumori različite veličine, odvojeni fibroznom čahurom od zdravog ovarijainog tkiva. Na preseku su žućkaste boje, mesti mično kompaktnog, odnosno cističnog izgleda. , Pri histološkom pregledu zapažaju se brojne ćelije granuloze koje pokazuju težnju da se redaju u obliku rozete. Pored njih na preparatu se vidi i oskudno vezivno tkivo. Sami tumori po svom toku obično su benigniv a u izvesnom manjem procentu može doći i do maligne degeneracije. Ponekad ih prati prisustvo ascita i hidrotoraks i onda govorimo o Meigsovom sindromu.

Tumori granuloze mogu da se jave tokom celog života žene. Najčešće se, međutim, javljaju posle menopauze i u generativnoj periodi žene. U 5 do 10% mogu da se jave čak i pre puberteta. Klinički, karekteriše ih pojačana estrogena aktivnost koja je naročito uočljiva kod osoba u predpubertetu i posle menopauze. Kad se jave pre vremena uobičajenog za pubertet, kod devojčica se ispoljavaju znaci prevremenog polnog sazrevanja: uvećavaju se dojke i materica, zatiin se ubrza pojava kosmatosti u predelu stidnog brežuljka i pod pazusima, javljaju se menstrualna krvarenja. Sve ove pojave nestaju ako se tumor odstrani operacijom.

Ako se jave kod žena u kasnijim godinama, karakteriše ih postojanje menstrualnog krvarenja i u vreme kada se inače javlja menopauza sa klimakterij umom, ili povremeno aciklično krvarenje iz materice kod osoba kod kojih se to zbog odmaklog životnog doba ne bi očekivalo. Pri tome materica može biti lako uvećana, a njena sluznica pod mikroskopom pokazuje umesto atrofije znake sekretome aktivnosti, odnosno znake hiperplazije. Zbog toga na ovaj tumor kod starih osoba treba da se posumnja u slučaju krvarenja iz materice, pri postojanju tumora na jednom od jajnika, zatim kad se histološkim pregledom endometrijuma postavi dijagnoza sekretome faze ili glandularne hiperplazije i kada se na vaginalnom razmazii ustanovi jasno dejstvo estrogena. Dijagnoza se najteže postavlja u generativnom periodu žene i tada je moguća tek histološkim pregledom tumora odstranjenog pri operaciji. Histološka potvrda dijagnoze potrebna je i u ostalim slučajevima.

Lečenje mladih osoba sastoji se u operativnom odstranjenju samog tumora, a kod žena posle menopauze, u slučaju velikih tumora i pri sumnji na malignitet, bez obzira na starost bolesnice, preporučuje se totalna histerektomoja sa obostranom adneksektomijom i po potrebi naknadnim jonizujućim zračenjem.

Tumori teka ćelija.

– Tumori teka ćelija slični su tumorima granuloze po svom estrogenom, odnosno „feminizirajućem dejstvu” (si. 50). To su čvrste, vezivnom čahurom ograničene neoplazme koje se javljaju obično jednostrano i najčešće su benignog karaktera. Na preseku su žućkaste boje. Makroskopski  i po dejstvu teško ih je razlikovati od tumora granuloznih ćelija. Za potvrdu dijagnoze potreban je histološki pregled isečka. Javljaju  se obično posle menopauze i klinički se ispoljavaju izvesnim uvećanjem materice, sekretornom aktivnošću, odnosno hiperplazijom njene sluznicc i metroragijama. Većinom su benignog toka, ali u izvesnom procentu (8 10%) mogu biti i maligni. Terapija se sastoji u totalnoj histerektomiji sa obostranom adneksektomijom. Ovo je utoliko lakše prihvatiti, pošto se tekomi po pravilu dijagnostikuju kod osoba posle menopauze.

Maskulinizirajući tumori jajnika. – Ovi tumori su veoma retki i karakteriše ih ispoljavanje izvesnih znakova maskulinizacije kod bolesnica kod kojih se jave. Po histološkoj gradi razlikuju se arenoblastomi i tumori slični tumorima kore nadbubrega.

Arenoblastom. Ovaj tumor javlja se na jajniku kao čvrsta, režnjevita izraslina male fli srednje veličine, na preseku kompaktne^ a mestimično i cistične grade. Tumor luči velike količine androgena, koji se izlučuje preko bubrega, te se nalazi u velikoj meri u mokraći bolesnice. Od kliničkih simptoma najčešće ga prate znaci defeminizacije, kao što su: gubitak raspodele masnog tkiva karakterističnog za figuru žene, a samim tim i promena karakteristične figure žene, i gubitak menstruacije. Uskoro zatim javljaju se i znaci maskulinizacije: hirzutizam, hipertrofija klitorisa, produbljenje glasa, atrofija dojki, prestanak menstruacija i raspodela masnog tkiva na telu kao kod muškaraca. Količina 17ketosteroida u mokraći je povećana i ne smanjuje se na davanje konizonskih preparata.

Terapija ovih tumora, koji su izuzetno retko malignog karaktera i koji se najčešće javljaju kod žena između 20. i 40. godine starosti, isključivo je operativna i sastoji se u enukleaciji i odstranjenju samog tumora, pri čemu iščezavaju simptomi koji ga prate. Na jajniku mogu da se jave i tumori slični tumorima kore nadbubrega. I oni produkuju muški polni hormon i izazivaju maskulinizaciju. Klinički tok i simptomi poremećaja isti su kao i kod arenoblastoma. Količina 17ketosteroida u mokraći bolesnice znatno je povišena. Terapija je takođe operativna.