I ova metoda, kao i insuflacija jajovoda, služi prevenstveno za određivanje prolaznosti jajovoda, a zatim, što je još važnije i što predstavlja njeno preimućstvo, za lokalizaciju eventualnih prepreka u njima, za ustanovljavanje oblika i pravilnosti lumena tuba i materične šupljine i za otkrivanje izvesnih nepravilnosti, patoloških procesa i izraslina na sluznici materice i jajovoda. Histerosalpingografija se sastoji u ubrizgavanju kontrastne mase kroz kanal grlića materice u materičnu šupljinu i jajovode, a preko njih, ako su prolazni u trbušnu duplju. U toku ubrizgavanja kontrasta načini se rendgenski snimak na kome se vidi kanal grlića, šupljina materice i lumeni jajovoda sa eventualnim patološkim promenama na njima. Za sprovodenje histerosalpingografije koriste se uljani i vodeni rastvori kontrastnih sredstava. Uljana sredstva daju jasniju sliku, ali se na njima teže ocrtava reljef sluznicc materice i jajovoda. Pored toga što se teže i sporije resorbuju, ona mogu prelaskom u krvne sudove da dovedu do masne embolije. Vodeni rastvori kontrastnih sredstava brže se resorbuju, ne uzrokuju masnu emboliju i daju precizniji reljef ispitanih sluzokoza, ali je sam snimak ponekad manje jasan. Ipak, danas se sve više koriste usavršeni vodeni rastvori kontrastnih sredstava.

Pri vršenju histerosalpingografije, pored neposredne rendgenskopije i rendgenskog snimka načinjenog istovremeno sa ubrizgavanjem kontrasta, uz kontrolu pritiska pod kojim se kontrast ubrizgava, neophodno je načiniti nekoliko kontrolnih snimaka. Vreme kada će se načiniti kontrolni snimci zavisi od toga da li se koriste uljana ili vodena sredstva. Prilikom upotrebe uljanih sredstava poslednji kontrolni snimak vrši se posle 24 sata, a vodenih odmah posle ubrizgavanja, a najkasnije posle nekoliko sati.

Histerosalpingografija se najčešće koristi u dijagnostici i terapiji steriliteta opstrukcionog porekla. Osim toga, ona se kao pomoćna metoda koristi u dijagnostici genitalne tuberkuloze, benignih, pa čak i malignih tumora materice i jajovoda, amenoreje, a ponekad i intaktne tubarne trudnoće. Nadalje, ona ima veliki dijagnostički značaj za ustanovljavanje razvojnih anomalija unutrašnjih polnih organa, a koristi se i kao metoda za diferencijalnu dijagnozu u razlikovanju materice od genitalnih i ekstragenitalnih tumora male karlice.

U toku histerosalpingografije mogu se javiti komplikacije slične komplikacijama pri insuflaciji jajovoda. To su infekcija, niptura jajovoda i masna embolija, ako se koriste uIjna kontrastna sredstva. Pažljivom pripremom bolesnice pre intervencije i pravilno korišćenom tehnikom, uz poštovanje osnovnih medicinskih principa asepse i antisepse, pomenute komplikacije mogu se redukovati do krajnjih granica. U vezi sa tim, da bi se predupredilo širenje infekcije, pored obaveznog ginekološkog pregleda pre ove intervencije, treba svakako izvršiti bakteriološki pregled vaginalnog razmaza i odrediti broj leukocita i brzinu sedimentacije eritrocita. Histerosalpingografija srne da se radi samo ako ne postoje znaci upale i osetljivost unutrašnjih polnih organa žene i ako su navedeni laboratorijski nalazi u normalnim vrednostima. Da bi se izbegla ruptura jajovoda, u toku intervencije ubrizgava se, prema prostranstvu matericne duplje najviše do 8 ccm kontrastnog sredstva pod određenim maksimalnim pritiskom koji ne srne da prelazi 2,5 bara. Opasnost od embolije ne postoji pri korišćenju vodenih rastvora kontrastnih sredstava, zbog čega se ona danas uglavnom i upotrebljava.

Posle histerosalpingografije, koju je bolje ne vršiti ambulantski, žena treba da ostane tri dana u postelji da bi izbegla eventualnu infekciju. Neki ginekolozi radi prevencije upale preporučuju da žena uzima nekoliko dana sulfonamide i antibiotike.

Insuflaciju jajovoda i histcrosalpingografiju, kao metode koje u sebi kriju znatne opasnosti u pogledu eventualnih komplikacija, treba koristiti na kraju ispitivanja, kada se isključi postojanje svih ostalih razloga za neplodnost žene.