Ova krvarenja javljaju se u pubertetu, najčešće između 14. i 21. godine. Ona su posledica još neusklađenih funkcionalnih odnosa između endokrinih žlezda koje regulišu menstruaciju.

Osnovni etiološki činilac u nastajanju juvenilnih krvarenja jeste nedovoljno lučenje progesterona u jajnicima zbog neredovne ovulacije (pazi – ovulacija!!!) i izostanka stvaranja žutog tela – pa nastaje anovulatorni ciklus

Endometrijum je pod uticajem produženog dejstva estrogena, što daje kliničku sliku hiperestrogenemije. Pojedinačni sazreli De Grafovi folikuli često perzistiraju na površini jajnika, jer ne dolazi do njihovog prskanja i formiranja žutog tela, te nema lučenja progesterona. Pod produženim dejstvom estrogenemije, na sluznici materice ne dolazi do sekretomih promena, već se nastavlja proliferacija i posle sredine ciklusa sve dok površni slojevi endometrijuma zbog tromboze njihovih krvnih sudova i njihove nekroze ne počnu da deskvamišu.

Kao posledica nepravilnog i proizvoljnog ljuštenja površinskog sloja endometrijuma javlja se neuredno, produženo i obilno krvarenje iz materice, koje uskoro dovodi do ispoljavanja znakova sekundarne anemije.

Dijagnoza juvenilnog krvarenja postavlja se na osnovu anamneze o neurednim i obilnim krvarenjima, na osnovu posmatranja samog krvarenja, postojanja sekundarne anemije koja ga prati i normalnog palpatomog nalaza na genitalnim organima bolesnice.

Ako je krvarenje posledica izvesnih anatomskih promena na genitalnim organima, onda se ne može nazvati juvenilnim.

Zbog toga je neophodno da se pre postavljanja dijagnoze disfunkcionalnog juvenilnog krvarenja isključe drugi mogući uzroci metroragije, što se kod devojčica obično vrši kombinovanim digitorektalnim pregledom, pokatkad uz anesteziju bolesnice. Retko, ako je himenalni otvor prolazan za kažiprst, može se izvršiti vaginalni pregled. Isto tako, pregledom periferne krvi, odnosno krvnog razmaza i po potrebi punktata koštane srži, kao uzrok metroragije treba isključiti krvna oboljenja.

Dijagnostičku kiretažu treba izbegavati sve dok je to moguće. Njoj se pristupa tek u krajnjoj nevolji, kada suviše obilna i dugotrajna krvarenja koja ne reaguju na medikamentozno lečenje prete da dovedu do iskrvarenja bolesnice ili kada postoji sumnja da je metroragija posledica ne funkcionalnih, već organskih promena na endometrijumu ili endocerviksu materice. Eventualno izvršena kiretaža koristi se i kao dijagnostička i kao terapijska mera ako devojčica jako krvari iz nekrotične materične sluznice, prekomerno proliferisane pod produženim dejstvom estrogena. Dijagnostički značaj kiretaže sastoji se u dobijanju sadržaja materice za histološki pregled. S druge strane, odstranjenje patološki promenjenog endometrijuma omogućava regeneraciju materične sluznice iz dubokog, bazalnog sloja i ujedno služi kao podsticaj za usklađivanje hormonskih odnosa u organizmu bolesnice. Osim toga, i dilatacija cervikalnog kanala, a i sama kiretaža unutrašnje površine materice, poboljšavaju kontraktilnu sposobnost materičnog mišića, što takode ima povoljno terapijsko dejstvo.

Lečenjem bolesnica od juvenilnih metroragija treba najpre zaustaviti krvarenje, nadoknaditi izgubljenu krv i tečnost i poboljšati opšte stanje organizma. Zbog toga bolesnicu treba smestiti u postelju, omogućiti joj odmor, dati joj dobru hranu bogatu vitaminima i potrebne lekove.

Ako do prestanka krvarenja ne dođe – od lekova se daju uterotonična sredstva,. Ova sredstva, zajedno sa medikamentima koji smanjuju sklonost ka krvarenju i od kojih se koristi kalcijum, koagulen, vitamini, u prvom redu vitamin K, i amid nikotinske kiseline, u mnogim slučajevima su dovoljna da zaustave krvarenje.

Krvarenje kod juvenilne metroragije može poticati iz atrofičnog endometrijuma, proliferativnog endometrijuma ili iz endometrijalne hiperplazije. Sva ova stanja endometrijuma potiču iz anovulatomih ciklusa.

Krvarenje u ovakvim slučajevima može se zaustaviti davanjem estrogenih hormona a zatim progesterona. Daje se intramuskularno, 2,5 – 5 mg stilbestrola dnevno, 3-4 dana.

Estrogenima se podstiče rast endometrijuma koji krvari i postiže privremena hemostaza u roku od 2 – 3 dana, jer endometrijum dobro snabdeven estrogenima ne krvari. Krvarenje iz proliferativnog endometrijuma javlja se posle prestanka njegovog daljeg rasta zbog pada nivoa estrogena ili zbog pojave mestimične nekroze.

Pošto je krvarenje iz materice zaustavljeno, bolesnici treba 3 dana davati progesteron intramuskularno u dozi od 50 mg. Nekoliko dana od poslednje injekcije progesterona nastupiće deskvamacija endometrijuma sa krvarenjem, koje obično traje 4 dana.

Ova terapija najčešće je dovoljna da se uz dalje higijensko-dijetetske mere, koje devojčica sprovodi kod kuće, menstruacioni ciklusi srede i krvarenje iz materice normalizuje.

Naizgled slična disfunkcionim su krvarenja iz materice kod izvesnih krvnih bolesti. Takva krvarenja naročito se često sreću kod trombocitopenije različitog porekla. U takvim slučajevima krvarenje iz materice je samo simptom osnovne, često veoma ozbiljne bolesti. Mlade bolesnice, pored krvarenja iz materice, obično krvare i iz drugih organa, a i pod kožom, na kojoj se tada viđaju petehijalni krvni podlivi. Pregled krvnog razmaza, odnosno krvnih elemenata u razmazu, kao i pregled punktata koštane srži, daju mogućnost postavljanja tačne dijagnoze. Lečenje takvih bolesnica je internističko i sastoji se u otklanjanju uzroka osnovne bolesti.