Klimakterična krvarenja obično se javljaju kratko vreme pre menopauze, odnosno u klimakterijumu. Izazvana su poremećajem ravnoteže u funkciji, endokrinih žlezda, u prvom redu hipofize i jajnika.

Ovaj poremećaj proističe od postepenog gašenja endokrine funkcije jajnika i time izazvane hiperfunkcije prednjeg režnja hipofize u lučenju gonadostimulina. Kod izvesnog broja žena zbog toga nastaju znatni menstruacioni poremećaji.

U to vreme menstruacioni ciklusi mogu biti kraći ili duži, neuredni, često anovulatomi, sa oskudnim ili preterano obilnim, produženim i neurednim krvarenjem. Ovulacije su retke i povremene. Zbog toga izostaje stvaranje žutog tela i produkcija progesterona.

U slučaju klimakterične metroragije lekar mora biti obazriv i uvek treba da pomisli da se iza takvog krvarenja može kriti neko organsko oboljenje (sitni submukozni miomi materice, endometrijalni polipi ili adenomioza), koje se iz nepažnje lako proglasi disfunkcionim krvarenjem.

Treba obavezno pregledati bolesnicu pomoću vaginalnih ekartera i izvršiti dijagnostičku kiretažu, najpre endocerviksa, a onda i endometrijuma, pa dobijene materijale posebno noslati na mikroskopski pregled. Eksplorativnom kiretažom definitivno se zaustavlja patološko krvarenje kod oko 50% bolesnica. Povoljan efekat dijagnostičke i terapijske kiretaže zasniva se na zameni obolele sluznice zdravom i na usklađivanju poremećenih hormonskih odnosa u organizmu. Kiretaža materične sluznice i.dilatacija cervikalnog kanala takode poboljšavaju trenutnu kontraktilnu sposobnost miometrijuma.

U slučajevima klimakterične metroragije, pored kiretaže, treba obratiti pažnju na ishranu i opštu terapiju bolesnice. Kod upornijeg krvarenja mogu joj se dati lekovi koji favorizuju zgrušavanje krvi, kao što su kalcijum i koagulen, zatim vitamini, od kojih u prvom redu vitamin K i nikotinamid. Isto tako, korisna je i aplikacija uterotonika. Od hormona treba dati progesteron, koji nedostaje u organizmu bolesnice zbog odsustva žutog tela. I uspostavlja se ciklus do potpunog gašenja.

U izvesnom procentu slučajeva (nešto preko 10%) opisana terapija klimakteričnih metroragija ostaje bez rezultata. Tada je najbolje uraditi histerektomiju.