Poznato je da kod velikog broja žena menstruacioni ciklusi protiču bez naročitih pojava i vidljivih promena, odnosno bez promena praćenih posebnim smetnjama i tegobama. Kod njih se ovulacija mora dokazivati naročitim testovima.
Ima, međutim, i takvih žena kod kojih se za vreme i posle ovulacije, odnosno pred menstruaciju, javljaju nelagodnosti i tegobe koje sa priličnom sigurnošću potvrđuju da se ovulacija odigrala. intermenstrulni bolovi i krvarenja i sindrom premenstrualne napetosti.

  • Intermenstrualni bolovi i krvarenja – javljaju se otprilike u vreme ovulacije i mogu, ali ne moraju, biti praćeni krvarenjem. Različitog intenziteta, od vrlo slabih do izuzetno jakih, traju obično par sati ali mogu i nekoliko dana. Krvarenje je oskudno, kratkotrajno, tek naznačeno.Pravi uzroci bola nisu poznati, a smatra se da je razlog krvarenju pad nivoa estrogena u to vreme ciklusa.Kod izraženih slučajeva, praćenih obilnim krvarenjem koje se ponavlja u više redovnih ciklusa, uspeh u lecenju, ako je potrebno, postiže se eksplorativnom kiretažom ili davanjem estradiola, po 5 mg intramuskularno u prvoj fazi ciklusa.
  • Sindrom premenstrualne napetosti – ukazuju klinički da je u tom ciklusu bilo ovulacije.

Od kliničkih dokaza znatno su pouzdaniji laboratorijski testovi ovulacije, od kojih su neki u stanju da pokažu ne samo da se ovulacija odigrala, već i da ustanove približan dan prskanja meska i oslobađanja jajne ćelije u duplji male karlice.