Uvrtanje ovarijalnih tumora (torguatio)

Tumori jajnika, zbog toga što se razvijaju na peteljci ili što cijeli adneks sa odgovarajuće strane može predstavljati peteljku tumora mogu, naročito kada dostignu izvjesnu veličinu i težinu, da se uvrnu oko peteljke i dovesti do teškog stanja koje karakteriziraju znaci akutnog abdomena. Uvrtanje ili torziju ovarijalnog tumora, osim njegove veličine i težine, predisponiraju i nagla kretanja bolesnice.

Po uvrtanju peteljke zbog otežanog protjecanja krvi kroz krvne sudove u njoj, najprije dolazi do pasivne hiperemije u tumoru, a zatim, ako torkvacija potrajati i ako je u sudovima peteljke potpun prekid krvotoka, nastupa i nekroza u njemu. Ova, ne tako rijetka komplikacija, već pri samom nastajanju obično je praćena naglim, veoma intenzivnim bolom, koji najčešće ne popušta zbog napredovanja nastale kongestije u uvrnutom organu i time izazvane nekroze u njemu. Bol u abdomenu, lokaliziran na strani na kojoj je i torkvirani tumor, perzistira, a zajedno s njim javljaju se i znaci peritonealnog podražaja: muka, gađenje, povraćanje, mišićni defans u predjelu donjeg dijela s odgovarajuće strane i osjetljivost na dodir i pritisak.

Sve to dovodi bolesnicu uskoro liječniku koji, zbog osjetljivosti trbušnog zida na strani torkvacije i mišićnog defansa, teško može izvršiti ginekološki pregled. Sumnju na pravu prirodu bolesti može potvrditi ili otkloniti i pregled pomoću ultrazvuka. Ako se dijagnoza potvrdi, liječnik se odlučuje za operativnu intervenciju i odstranjenje ovarijalnog tumora. Ako uvrtanje peteljke tumora postupno i ne izaziva i burne simptome, te se bolesnica ne obrati uvijek na vrijeme liječniku, ovo stanje može dovesti do stvaranja prostranih sraslina uvrnutog tumora s peritoneum trbušne šupljine i trbušnim organima. Iznimno u takvim slučajevima može dogoditi da se tumor otkine s uvrnute peteljke, prikači za neki od trbušnih organa, najčešće za omentum, s kojim je možda i ranije srastao, i da kao takav nastavi vegetira u trbuhu. Kod takvih formi torzije adneksnih tumora točnu dijagnozu ponekad je dosta teško postaviti, jer i simptomi bolesti mogu biti nekarakteristični.

U svakom slučaju bilo da je u pitanju akutno, totalno ili postepeno i parcijalno uvrtanje adneksnog tumora, dijagnoza se mnogo lakše ustanovi ako bolesnica dođe liječniku s anamnestičkim podatkom da već od ranije ima cistu najednom od jajnika. Kod akutnog abdomena nastalog zbog uvrtanja peteljke adneksnih tumora, kao i kod slučajeva nepotpune i postupne torzije, terapija je isključivo operativna i sastoji se u otvaranju trbušne šupljine i odstranjenju oboljelog, uvrnutog organa.

Infekcija ovarijalnih tumora

Infekcija ovarijalnih tumora je druga komplikacija koja ih prati. Ona se češće vida kod cističnih nego kod solidnih tumora i fibroma. Do infekcije dolazi bilo ushodno ili limfnim putem preko maternice i adneksa, bilo, pak, prodiranjem patogenih mikroorganizama iz završnih partija crijeva preko sraslina. Infekcija se češće vida kod malih nego kod izrazito velikih ovarijalnih tumora. Ukoliko se javi infekcija takvih tumora, obično dolazi do zagnojavanja u njima, a ako se zagnojen tumor ne odstrani blagovremenom kirurškom intervencijom, postoji opasnost razaranja zida tumora i njegovog pražnjenja u trbušnu šupljinu ili susjedne organe: rektum, mjehur ili vaginu. Događa se ponekad da se zagnojena cista spoji s proširenim jajovodima i da se stvori tubo ovarijalni apsces.

Simptomi ovakvog oboljenja su isti kao i kod infekcija ostalih organa male zdjelice, samo mogu biti još naglašeniji. Liječenje je operativno, pri čemu treba voditi računa da se tumor odstrani u cjelini i da se gnojan, inficiran sadržaj iz zagnojene ciste ne izlije u trbušnu šupljinu. U svakom slučaju, trbušnu šupljinu treba drenirati, a bolesnici lokalno i parenteralno treba dati antibiotike.

Ruptura ovarijalne ciste

Ruptura ovarijalne ciste je takođe komplikacija koja može biti posljedica postojanja cističnih tumora jajnika. Rupturi ovarijalne ciste pogoduju vanjske ozljede, naglo povišenje tlaka u samoj cisti zbog eventualnog krvarenja ili zagnojavanja i oštećenja zida ciste procesom upale ili prodiranjem proliferativnih izraštaja kroz njega. U slučaju rupture ovarijalne ciste daljnji tijek bolesti i situacija bolesnice ovise o kakvoće sadržaja rupturisanog tumora. Ako se radi o seroznoj cisti, koja nije osobito velika, njen se sadržaj brzo i lako resorbira, pa ne dolazi do naknadnih komplikacija. Komplikacije mogu nastati ako se pri rupturi javi krvarenje zbog kojeg je potrebna hitna operacija. Pseudomucinozni sadržaj mukoidnih cisti i zejtinast sadržaj dermoid ne mogu se resorbiraju, te dovode do adhezivne reakcije okolnog peritoncuma izazivajući lokalni ili difuzni adhezivni peritonitis. Izlivanje inficiranog sadržaja iz prsnuti zagnojene ciste jajnika izaziva lokalizovan, ili češće difuzan peritonitis, a prskanje cističnih tumora sa čijeg zida polaze papilomatozm izrasline, dovodi do presađivanja stanica tumora i do stvaranja i razvoja novih ognjišta neoplazme na trbušnim organima i peritoneumu. To je praćeno nastajanjem prostranog adhezivnog procesa koji remeti normalne funkcije trbušnih organa. Prskanje zidova malignih cističnih tumora izaziva izlijevanje njihovog sadržaja, stoje praćeno stvaranjem metastatskih ognjišta po svim organima trbušne šupljine.

U svim navedenim slučajevima treba intervenirati laparotomijom i odstraniti prsnuti cistu i njezin sadržaj iz trbušne šupljine.

Adhezije ovarijalnih tumora

Adhezije ovarijalnih tumora sa susjednim organima mogu nastati i bez uvrtanja njihove peteljke. To se osobito često događa s manjim ovarijalna tumorima koji padnu u Duglasov prostor i lako srastu sa stražnjom stranom maternice i peritoneuma Duglasovog prostora. Isto tako, vrlo su česte adhezije tumora jajnika s omentuma.

Osim ovih komplikacija, ovarijalni tumori mogu se kompliciraju i malignom degeneracijom, što je relativno rijetka pojava. No, iako je rijetka, učestalost maligne degeneracije različita je kod različitih tipova ovarijalnih tumora. Ona je utoliko češća ukoliko su u pitanju bolesnice odmaklijih godina starosti.

Osim malignih promjena u kompaktnim, solidnim tumorima jajnika mogu javiti i degcncrativne promjene, od kojih su najčešće: hialina, masna i cistična degeneracija. Kod takvih tumora može doći i do kalcifikacije, što je bez velikog kliničkog značaja.