Serozne ciste jajnika
Serozne ciste jajnika

Tumori jajnika epitelnog porijekla:

Pravi tumori jajnika epitelnog porijekla mogu biti benigni i maligni. Benigni se dijele na serozne ciste i cistadenome i na pseudomucinozne ciste ili pseudomucinozne cistadenome. I jedni i drugi su vrlo česti i sreću se u oko 45% svih tumora jajnika.

Serozne ciste ili cistadenomi:

Ove neoplazme po učestalosti predstavljaju jednu četvrtinu svih benignih tumora jajnika. To su tumori tankog zida, obloženog jednim redom niskih ćelija i odvojeni vezivnim omotačem od ovarijuma. Po porjeklu potiču od ćelija germinativnog epitela sa površine jajnika. Ispunjeni su bistrom albuminskom tečnošću niske specifične težine. Ovarijalne serozne ciste obično su jednostrane, ali se u oko 15 do 20% mogu istovremeno javiti na oba jajnika. Ovi tumori mogu da dostignu znatnu veličinu. To su tzv. proste serozne ciste jajnika. Osim prostih seroznih cista postoje i ciste sa papilarnim proliferacijama prema njihovoj šupljini. One su obložene kubičnim ili cilindričnim epitelom, ponekad snadbjevenim trepljama. Sa unutrašnje strane takvih cista polaze papilami izraštaji koji mogu da se spajaju i pregrađuju cistu u više odaja. U tom slučaju stvaraju se multilokularne ciste. Multilokularne ciste mogu da nastanu i istovremenim rastom i spajanjem više cističnih tvorevina na jajniku, čije međusobne pregrade vremenom iščezavaju. Može da se desi da papilame ekrescencije cističnih tumora prodiru ne samo u unutrašnjost ciste već i prema njenoj površini i da se presađuju na okolne organe. Iako se u većini slučajeva radi o benignim promjenama koje iščezavaju po operativnom odstranjenju ciste, ipak kod takvih proliferacija treba biti veoma oprezan, jer se može u stvari raditi o malignom tumoru.

Ciste jajnika obično ne daju nikakve simptome sve dok svojim rastom ne počnu da vrše pritisak na susjedne organe, da remete njihovu funkciju i da deformišu prednji zid donjeg dijela trbuha. Zbog toga što su kod ovarijalnih cista u izvrsnom procentu u pitanju u stvari maligne neoplazme i što i kod benignih cista postoji opasnost od maligne degeneracije tumora, što se može očekivati naročito kod starijih žena, sa liječenjem ne treba odugovlačiti. Terapija je operativna i kod mladih žena, ako ne postoji sumnja da je u pitanju maligni proces, sastoji se u odstranjenju, same ciste, enukleacijom, odnosno ako to nije moguće odstranjenjem ciste sa odgovarajućim jajnikom. Kod starijih žena treba uraditi histerektomiju sa obostranom adneksektomijom. Ako postoji sumnja da je cista na jajniku, koju treba odstraniti, malignog karaktera, a u pitanju je mlada bolesnica kojoj bi trebalo po mogućnosti sačuvati organe, onda u toku operacije treba odstraniti samo cistu, izvršiti histološki pregled ex tempeore (u toku same operacije) i na osnovu toga pregleda odlučiti se samo za cistektomiju ako je nalaz benigan, ili za histerektomiju sa obostranom adneksektomijom ako se pokaže da je cista maligna.

Jasno je da operacijom odstranjeno tkivo, čak i ako je u toku intervencije urađen pregled ex tempore, treba uvek obavezno histološki obraditi i mikroskopski pregledati. Makroskopska dijagnoza u pogledu karaktera samog procesa je nesigurna i što, osim toga i kod benignih cističnih tumora može vremenom nastupiti maligna degeneracija. Istovremeno, ovim se provjerava valjanost rezultata mikroskopskog pregleda tkiva dobijenog u toku operacije ex tempore, koji ponekad takodc može biti netačan.

Pseudomucinozne ciste jajnika ili eneteroidne ciste:

Kako ih mnogi nazivaju zbog toga što njihov epitel donekle podsjeća na epitet crijeva. Takođe su veoma česte i predstavljaju nešto oko četvrtinu svih ovarijalnih tumora. Njihova unutrašnja površina obložena je cilindričnim epitelom, sa bazalno postavljenim silnim jedrima i uglavnom je glatka. U ćelijama epitela ovih cista stvara se mukoidna supstanca pseudomicin. Zbog toga se ove ciste nazivaju i mukoidnim. Pseudomicin se izlučuje iz epitelnih ćelija i u vidu guste, viskozne i zamućene želatinozne mase ispunjava šupljinu ciste. Pseudomucinozne ciste obično se javljaju jednostrano, režnjevite su površine i multilokularne su sa veoma istanjenim zidom. One mogu da dostignu ogromnu veličinu, i to su najveći tumori otkriveni u čovječijem organizmu. Danas su tako veliki tumori veoma rijetki, jer se rano otkrivaju i na vrijeme operativno odstranjuju. Kod većih cističnih tumora može doći do stvaranja sraslina između njih i trbušnog zida ili drugih trbušnih organa, prvenstveno omentuma i crijevnih vijuga. Osim toga, kod takvih tumora postoji opasnost od uvrtanja njihove peteljke. Ako nastupi prskanje ciste, izlije se njen sadržaj u trbušnu duplju i nastaje stanje nazvano pseudomyxoma peritonei. U takvoj situaciji izliven sadržaj se pod dejstvom crijevne peristaltike raznese u sve dijelove trbušne šupljine i pošto se teško resorbuje, dovodi do nastajanja hroničnog nadražajnog peritonitisa i stvaranja prostranih sraslina među trbušnim organima. Pri tome može doći i do presađivanja izručenih epitelnih ćelija ciste i stvaranja metastatskih ognjišta na trbušnim organima. I kod pseudomucinoznih cista u izvjesnom procentu sa zida ciste, prema šupljini, razvijaju se papilomatozni izraštaji u kojima mogu da se kriju ognjišta maligne degeneracije. Maligna degeneracija, prema današnjim shvatanjima, javlja se u 10% slučajeva ovih tumora. To se naročito može očekivati kod bolesnica u odmaklim godinama,

Pseudomucinozne ciste, kao i prosti serozni cistadenomi, u početku se razvijaju bez naročitih simptoma i, kao i prvi, otkrivaju se slučajno pri kontrolnom pregledu. Prve simptome ovi tumori daju tek kad svojom veličinom počnu da vrše znatnu kompresiju na susjedne organe izazivajući poremećaj njihove funkcije i eventualne bolove, ili kada se jave komplikacije koje mogu da prate ove tumore. Tako, na primjer, ako dođe do prskanja ciste, javljaju se jaki bolovi često praćeni znacima kolapsa i peritonealnog nadražaja. Isto tako, u slučaju torzije ciste oko njene peteljke, javljaju se znaci akutnog abdomena koji zahtevaju hitnu operativnu intervenciju.

Kao i kod seroznih i kod pseudomucinoznih ovarijalnih cista terapija je operativna. Operaciji se pristupa čim se otkrije postojanje cističnog tumora na jajniku. Kod mladih žena odstranjuje se cista, po mogućnosti enukleacijom, uz očuvanje zdravog ovarijalnog tkiva. Kod postojanja cističnih promjena na oba jajnika kod žena poslije menopauze i u slučaju sumnje na malignitet vrši se histerektomija sa obostranom adneksektomijom. Kod mladih žena, ako postoji sumnja na malignitet, treba u toku operacije izvršiti mikroskopski pregled isječka sa tumora, pa ako se isključi maligni proces, treba nastojali da se sačuva bar malo ovarijalnog tkiva.