Pregled vaginalnog sekreta

Uzročnici kolpitisa identifikuju se pregledom vaginalnog sekreta. Sekret se uzima sterilnim komadićem vate na sterilnom štapiću, obično iz zadnjeg svoda vagine.

Od dobijenog sekreta može se načiniti nativan preparat koji se, odmah po uzimanju, pregleda pod mikroskopom. Na takvom preparatu mogu se otkriti živahni primerci trihomonas vaginalisa i eventualno spermatozoidi.

Češće se, međutim, prave i pregledaju obojeni preparati. Od uzetog sekreta na dvema sterilnim pločicama naprave se razmazi koji se fiksiraju i od kojih se jedan boji po Gramu, a drugi po Gimzi. Pregledom dobijenih preparata ustanovljava se stepen čistoće vagine i preduzima odgovarajuća terapija. Svi nalazi vaginalnih razmaza na osnovu prisutne vaginalne flore prema Jiračeku grupišu se u šest stepena čistoće.

Stepen

Mikroskopski

Sekret

I Dederlajnove bacile, sa retkim deskvamisanim epitelnim ćelijama

Fiziološki tipovi sekreta iz vagine su ovaj I i II

II pored Dederlajnovih bacila, mogu se naći vrlo retki Mengešovi štapići, retke epitelijalne deskvamisane ćelije i po koji polimorfonuklearan leukocit.
III pored većeg broja deskvamisanih epitelnih ćelija, nadu se mnogobrojne strepto i stafilokoke, koli, različiti vibrioni, leptotriks i mnogobrojni polimorfonuklearni leukociti. – gnojna infekcija a uzročnici su banalni obilan, beličastožute boje
IV gramnegativne intracelularne diplokoke – gonokokoe sa obiljem polimorfonuklearnih leukocita, deskvamisanim epitelnim ćelijama i mešovitom banalnom florom Obilan, žutozelene boje izrazito gnojna sekrecija
V prisustvo parazita trihomonas vaginalisa. Pored njega, u vaginalnom sekretu nađu se kao pratioci i drugi uzročnici banalne infekcije prisustvo mnogobrojnih polimorfonuklearnih leukocita i deskvamisanih epitelnih ćelija obilan, zelenožut, ponekad penušav i zaudara
VI pored banalnih uzročnika infekcije, nadu se gljivice iz roda kandida albicans Sekret je manje obilan