Poznato je da u našim uslovima vrlo veliki broj žena oboljeva od upale spoljašnjih i unutrašnjih polnih organa. U zemljama sa visokom zdravstvenom kulturom i visokim higijenskim standardom broj oboljelih žena upadljivo je manji. Ako se potraže uzroci tome, dolazi se do očevidne činjenice da se najveći broj upalnih oboljenja javlja uslijed nasilnog prekida neželjene trudnoće.

U naprednim zemljama pitanje regulisanja začeća rješava se pod daleko povoljnijim okolnostima, pa je i broj oboljelih žena manji. U tim zemljama se planiranje porodice uglavnom reguliše sprječavanjem neželjenog začeća, a ne kao kod nas prekidanjem već nastale trudnoće. Ne samo što nasilan prekid trudnoće povećava broj upalnih oboljenja ženskih polnih organa, već u još većoj mjeri na to utiču okolnosti pod kojima se ti prekidi vrše. Iako je danas prekid trudnoće u našoj zemlji dozvoljen, ipak se još uvijek mnogi od pobačaja, naročito kod odmaklih trudnoća, vrše u nedozvoljenim ih kriminalnim uslovima. Bilo da je izvršilac sama trudnica, neko iz njene okoline ili drugo neupućeno lice, bilo da pobačaj vrše nestručne i polustručne osobe, bez dovoljnog poznavanja anatomije ženskih polnih organa, i bez poznavanja i poštovanja osnovnih principa asepse i antisepse, poslijedice takve aktivnosti su vrlo teške i često dovode do neželjenih, po zdravlje i život žene vrlo opasnih komplikacija.

Neke trudnice umiru u toku, neposredno ili kasnije, po izvršenoj intervenciji, dok druge lakše ili teže obolijevaju i ostaju invalidi za cio život. To, pak, sa svoje strane, nepovoljno utiče na njihovu bračnu, porodičnu i društvenu situaciju. Takve žene, objektivno bolesne i nesposobne za svakodnevnu aktivnost, nailaze na nerazumjevanje i dolaze u sukob sa bračnim drugom, porodicom i okolinom u kojoj žive i rade.

Zaštita zdravlja žena, prema tome, izvanredan je medicinski, društveni i ekonomski problem. Povremeno ili produženo liječenje takvih osoba zbog utroška lijekova, čestog obraćanja zdravstvenim ustanovama, bolovanja i povremenih hospitalizacija, s jedne strane, u velikoj mjeri opterećuju fondove zdravstvenog osiguranja, a s druge strane, zbog čestih izostajanja sa posla i smanjene radne sposobanosti snižava njihovu produktivnost, a time i cjelokupan društveni dohodak. Kako se radi o veoma visokom procentu oboljelih žena, jasno je da društvo kao cjelina trpi vrlo veliku štetu od upalnih procesa na polnim organima žene, nastalim poslije nasilnog prekidanja trudnoće ili drugih nedovoljno pažljivo urađenih intrauterinih intervencija, poslije spontanih pobačaja ili nestručno vođenih porođaja. Razumljiv je zato interes društvenih faktora i naše zdravstvene službe za problem neželjene trudnoće i njihovo nastojanje da se ovaj problem riješi na najpovoljniji način, zaštitom zdravlja žene, odnosno spriječavanjem neželjenog začeća.

Danas se kod nas na antikoncepciju, odnosno kontracepciju, gleda kao na vrlo važnu, može se reći jednu od najvažnijih, preventivnih mjera u zaštiti zdravlja žene. Razumljivo je onda što se u tu svrhu izdvajaju znatna materijalna sredstva. Danas se kontracepcija smatra jedinom prihvatljivom mjerom za regulisanje planiranja porodice.

Legalizovanje prekida trudnoće treba da otrgne trudnice sa neželjenom trudnoćom iz ruku kriminalnih abortera i da im omogući prekidanje trudnoće pod najpovoljnijim uslovima. Ipak, prekid trudnoće se nikako ne smatra najboljim rješenjem na koje se žena može stalno pozivati. Za stalno rješavanje problema neželjene trudnoće, odnosno za trajno rješenje pitanja planiranja porodice putem upotrebe kontracepcije, žene treba pridobijati i obrazovanjem. Isto tako, da bi se smanjio broj upalnih procesa na ženskim genitalnim organima, neophodno je stručno vođenje svih porođaja, stručna pomoć ženama pri spontanim pobačajima, poštovanje osnovnih medicinskih i hirurških principa i pravila pri vršenju intrauterinih intervencija i pravilno sprovodenje higijenskih mjera i postupaka tokom menstruacije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.