Ovo je vrlo retko i veoma maligno oboljenje. Polazi od vezivnog tkiva stidnice, i to obično iz okoline jedne od Bartolinijevih žlezda.

Na velikoj stidnoj usni tada se vidi čvrst, obično prema stidnim kostima fiksiran, bolan infiltrat, koji se vrlo brzo uvećava i zahvata okolinu vagine, čmara i gluteusa sa odgovarajuće strane.

Karakteristično je za ovaj maligni tumor da vrlo rano hematogeno metastazira.

Terapija se sastoji u zračenju i, kad je to moguće, u operativnom odstranjenju malignog tumora. Nažalost, terapija je uglavnom neefikasna. Bolesnice uskoro, po pojavi prvih znakova bolesti umiru.