Od benignih vezivnotkivnih tumora jajnika najčešće se sreću fibromi jajnika, koji potiču od ovarijalne strome. Ovi tumori prilično su retki i predstavljeni su čvrstim neoplazmama koje češće zahvataju jajnik u celini, a rede samo jedan njegov deo. Pri tome je fibrom od zdravog tkiva jajnika ograđen čvrstom fibroznom čahurom. Fibromi jajnika češće se javljaju istovremeno na oba ovarijuma i tada su obično nejednake veličine. Veoma retko ascit i hidrotoraks prate fibrom jajnika i tada je u pitanju tzv. Meigsov sindrom. Pri postojanju ovog sindroma, budući daje u pitanju benigna neoplazma, ukoliko se ovarijalni tumor odstrani operacijom, ascit i hidrotoraks spontano se povlače.

Terapija ovarijalnih tumora uvek je operativna.

Maligni tumori jajnika vezivnog porekla su veoma retki i u takvim slučajevima najčešće je reč o sarkomu_Jajnika. Sarkom jajnika javlja se u mladim godinama i vrlo je maligan. Ovaj tumor se teško dijagnosti

kuje, leči se operativnim putem i zračenjem i veoma je loše prognoze.