Pravilna hirurška obrada rane, otklanjanje anaerobnih uslova koji pogoduju tetanusu – otvaranje džepova, dobra drenaža, izlaganje rana kisiku kao i suzbijanje infekcije jer mikroorganizmi uzimaju kisik i daju co2 koji treba tetanusu.

Medikamentozna prevencija tetanusa

Sastoji se od aktivne i pasivne imunizacije. Aktivna imunizacija je daleko sigurnija, pasivna je uobičajenija a primanrni nedostatak je kraća zaštita i alergijske reakcije.

Aktivna imunizacija

Davanje anatoksina – oslabljenog tetanusnog toksina – da bi se razvile vlastite odbrambene snage. Jedan veliki dio stanovništva je već obuhvaćen obaveznom vakcinacijom a posebno vojnici, rudari.

Pasivna imunizacija

Davanje antitoksinskih seruma – koji ima vrijednost jedino kod već vakcinisanih i kod onih koji imaju sumnjivu ranu. Nekada se korisitio hiperimuni konjski serum ali sada se korisiti humani antitetanusni serum. Šema profilakse:

ako se radi o vakcinisanoj unutar 6 mjeseci do godinu dana ni kod obične ni kod tetanogene rane nije potrebna prevencija

ako je vakcinisana ili revakcinisana prije više od godinu dana – daje se 0.5ml anatoksina a poslje 3 sedmice još 0.5ml anatoksina. Kod tetanogene rane daje se i AT serum 1500 jedinica

kod nevakcinisanih čista rana daje se – 1500 jedinica AT seruma i antibiotici ali ako je rana tetanogena daje se 10000 do 15000 seruma i antibiotici