Tretman osteoarthritisa koljena - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Tretman osteoarthritisa koljena

Korak I Ne-farmakološki

    koljeno

  • Edukacija pacijenta
  • Program aerobik vježbi
  • Fizikalna terapija
  • Radna terapija

Korak II Tretman lijekovima

  • Blaga do umjerena bol – do 4 grama paracetamola dnevno.
  • Umjerena do jaka bol – razmotriti upotrebu NSAIL.
  • Hyalgan inekcije 5 dana, intraartikularno.
Hyalgan

Hyalgan

Korak III Operacija

  • Razmotriti upućivanje pacijenta na zamjenu zgloba ako medicinska terapija ne uspije da kontrolira jaku bol.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>