(Amebijaza)

Definicija
Amebijaza je infektivno oboljenje čiji je uzročnik histolitična ameba (Entamoeba histolytica). Bolest se primarno lokalizira na debelom crijevu (kolonalna amebijaza), a sekundarno u drugim organima (ekstrakolonalna amebijaza) kao što su jetra, pluća, mozak, koža i dr. Klinički se može ispoljiti kao akutna, subakutna i hronična forma.

Epidemiologija

amoebiasisProširena je u tropskim i subtropskim krajevima, a poglavito u sredinama sa niskim higijenskim standardom. Izvor infekcije su Ijudi, i to oboljeli i kliconoše. Bolesnici sa akutnom kliničkom formom nisu infektivni pošto izlučuju samo vegetative oblike. Bolest se prenosi fekalnooralnim putem. Amebijaza je uglavnom endemska bolest, ali su poznate i rijetke epidemije i to hidričnog tipa.

Etiologija

Uzročnik ima tri oblika: histolitični, prelazni i cistični. Prelazni oblik se zadržava izvjesno vrijeme u debelom crijevu i živi saprofitski (forma minuta), iza čega prodire u zid crijeva (forma magna) i hrani se eritrocitima (hematofagni ili histolitički oblik). Cistični oblik se razvija iz vegetativnog i veoma je otporan na razne vanjske nepovoljne faktore, te se u spoljnjem svijetu može dugo održavati.

Patogeneza

amoebiasis1Covjek se inficira cistama oralnim putem. Ciste prođu želudac i u donjem dijelu tankog crijeva se razvijaju prelazni oblici koji dospijevaju u debelo crijevo. Jedno vrijeme je saprofit, a kasnije pod povoljnim uslovima prelazi u histolitički oblik, prodire u sluznicu debelog crijeva i penetrira do submukoznog sloja. U mukozi uzročnici izvrše invaziju fokalnih limfnih nakupina, dovodeći do njihove destrukcije a u daljem toku i do formiranja apscesa u kriptama koji se prazne u lumen crijeva a na njihovom mjestu ostaju tipične ulceracije. Ulcera su različite veličine i dubine, podrivenih rubova sa nekrotičnim tkivom na njihovom dnu. Ulceracije konfluiraju i prodiru u dublje dijelove crijevnog zida. Uslijed toga se stvaraju džepovi i kanali u sumbukozi tako da su ovi po svom intenzitetu i ekstenzitetu daleko veći nego li u mukoznom sloju crijeva. Entameba histolitika prodire kroz muskularni sloj te može nastupiti perforacija i perikolitis. Širenjem procesa kroz zid crijeva, nastupa erozija limfnih i krvnih sudova i amebe dospijevaju u cirkulaciju.
Sa mukoze kolona amebe dospijevaju portalnim krvotokom do jetre. U većini slučajeva amebijaze one dolaze do jetre ali ako je njihov broj mali a otpornost domaćina velika, biće uništene. Međutim, ako je suprotno (veći broj uzročnika) onda će nastupiti kolonizacija jetre i razviti se akutni amebni hepatitis i apscesi. Kod prodora ameba u limfotok i venozni sistem nastupa diseminacija u druge organe kao što su pluća, mozak, koža i dr. U samoj jetri amebe dovode do portalne tromboze i infekcije uz jasno citolitičko dejstvo samih uzročnika. Smatra se da je alkoholizam favorizirajući faktor za nastajanje apscesa jetre.
Makroskopski kolon može pokazivati: difuzni kataralni kolitis, granulirani proktokolitis i membranozni proktokolitis. Rektoskopski se mogu naći sićušne crvenkaste mrlje poput uboda buhe ili crvenkastožućkasti noduli sa otvorom u centru ili pak male površne ulceracije sa hiperemičnom ivicom i pokrivene bjeličastim membranama. Nakon izliječenja se nalaze zvjezdasti ožiljci prosto utisnuti u sluznicu.
Ponekada može makroskopski sluznica imponirati kao normalna a tek mikroskopski da se vide ulceracije.

Klinička slika

Inkubacija je dosta duga i iznosi 3 do 6 sedmica a nekada i duže.
Bolest počinje (ovdje se misli na kolonalnu amebijazu) bolovima u abdomenu, umorom, gubitkom apetita, meteorizmom i neredovnim stolieama (izmjenjuju se proljevi i opstipacija). Temperatura obično nije povišena. Stolice su kašaste, smrdijive sa nešto sluzi i krvi, ali uvijek imaju fekaloidne mase. Bolesnik pokazuje sve više opšte poreHiećaje (blijedilo, malaksalost, mršavljenje, apatiju).
Bolest tendira ka hronicitetu sa povremenim pogoršanjima, što može trajati mjesecima.

Klinički oblici

Kolonalna amebijaza ima najčešću lokalizaciju na cekumu i ascendentnom kolonu a znatno rjeđe i vrlo rijetko na rektumu, sigmi, transverzalnom i descendentnom kolonu
1. Kao akutni kolitis se vrlo rijetko javlja i tada može ići pod slikom dizenteričnog ili dijarealnog sindroma. Vrlo rijetko može imati deceptivnu (nesigurnu, prevarljivu) kliničku sliku kao akutni tiflitis, nefrolitijaza, peritonit.is i dr.
2. Subakutni oblik je nešto češći u poređenju sa akutnim
3. hronični oblik je najčešći i
4. fudroajantni oblik može lličiti na koleru. Javlja se u tropskim krajevima.
Ekstrakolonalna amebijaza se može javiti sa simptomima lezije kolona ili sa latentnim lezijama.
1. Hepatična amebijaza se manifestira kao difuzni nesupurativni hepatitis, kao milijarni apscesi, kao veliki solitarni apsces i kao multipli veliki apscesi. Od simptoma najčešće je izražen bol u desnom
hipohondriju, temperature remitentnog ili intermitentnog tipa. ikterus, meteorizam, nesanica i dr.
2. Plućna amebijaza se može javiti kao primarna, kao hematogena i nakon prodora apscesa jetre u pluća (biliobronhalna fis
tula).
3. Kutana amebijaza se može manifestirati kao rekurentna urtikarija, purpura, pigmentne promjene kao vitiligo i kao ulcerativne i granulomatozne lezije oko analnog otvora.
4. Moždani apsces je vrlo rijetka pojava i
5. okularna amebijaza i amebni perikarditis su prava rijetkost.
Komplikacije
1. Krvarenje i perforacija kolona
2. Stvaranje perikolitičnih apscesa
3. Ruptura jetrenog apscesa u bubreg, venu kavu, žučne vodove i retroperitonealni prostor.
4. Neuritis i polineuritis
5. Stvaranje bronhobilijarne fistule
6. Neurovegetativna distonija uz pojavu iritabilnog kolonalnog sindroma.

Dijagnoza

Klinička dijagnoza je vrlo teska. Mora se osloniti na kliničku impresiju i dobar efekat antiamebne terapije.
Dokaz vegetativnih formi amebe histolitike u rektalnom brisu, sa ulcera na koži, iz gnojnog ili bioptičnog materijala je vrlo važna činjenica. Dokaz cističnih formi u feeesu, kultura ameba po Simiću, reakcija vezivanja komplemenata, hemaglutinacioni test i fluorescentna mikroskopija su metode kojima se služi u savremenoj dijagnostici.
Rektosigmoidoskopija je vrlo važna pretraga i nalaz rektalnih i kolonalnih lezija može upućivati na ovu bolest.
Diferencijalna dijagnoza
1. Bacilarna dizenterija, a naročito postdizenterične tegobe,
2. Ulcerozni kolitisi,
3. Tuberkuloza crijeva,
4. Karcinomi kolona i rektuma,
5. Parazitarne bolesti: ankilostomijaza, askaridoza, balantidijaza, strongiloidoza, trihiurijaza i dr.
6. Lišmanijaza
7. Trovanje teškim metalima (olovo, arsen, živa)
8. Hemoroidi
9. Tropska malarija 10. Ognojena ehinokokna cista jetre

Terapija

Terapija je vrlo teška i nezahvalne. Za sada nema medikamenta sa kojim bi se postiglo apsolutno i radikalno izliječenje. Da bi amebicid djelovao efikasno on mora ispunjavati slijedeće uslove: da djeluje i na vegetativne i na cističke forme, da djeluje na sekundarne infekte sa e. coli, proteusom i drugima i da bude efikasan kako za kolonalnu tako i za ekstrakolonalnu amebijazu.
Emetin djeluje i na kolonalnu i na ekstrakolonalnu formu, ali je vrlo toksičan. Kinolinski preparati ( jodkinolini, aminokinolini, broksikinolini) su u upotrebi sa različitim efektom. Arsenski preparati (Carbason, stovarsol) i bizmutski preparati su također upotrebljavani. Od antibiotika najčešće su u upotrebi tetraciklinski preparati. Kombinacija Furamida (diloksamid furoat) sa mexaformom u trajanju od 10 dana je pokazala zadovoljavajuće rezultate. Može se kombinirati sa tetraciklinima a i kura se može obnoviti.
Profitaksa
Opšta sanitacija okoline i liječenje cistonoša.