(cmi prišt, bedrenica, prostrel)

Definicija:
Antraks je zoonoza, bolest zajednička ljudima i životinjama. Klinički se ispoljava kao spoljni antraks (pustula maligna i maligni edem) i unutrašnji antraks (crijevni, plućni i antraks sepsa).

Epidemiotogija

Antraks je u prvom redu bolest životinja i to biljoždera, koja se povremeno može prenijeti na čovjeka. Izvor infekcije je bolesna ili uginula životinja i njeni produkti: meso, koža, vuna, rogovi,, dlaka itd. Od antraksa najviše oboljevaju zemljoradnici, mesari, veterinari, ali i industrijski radnici koji prerađuju inficiranu vunu, kožu, dlaku i druge produkte Bolest se može prenijeti vegetativnim oblikom bacila, a češće sporama koje su veoma otporne. Antraks kod Ijudi je sporadično obo]jenje, rjeđe obolijeva istovremeno veći broj osoba koje su upotrebljavale meso oboljele životinje ili prerađivali njene produkte.
U našoj zemlji antraksa ima najviše u Srbiji. Kosovu, Bosni, u slivovima rijeka i planinskim krajevima gdje je razvijeno stočarstvo.

Etiotogija

anthrax-bacteriaUzročnik antraksa je bacil. To je veliki grampozitivni štapić koji stvara spore. U kulturi se nalazi u dugačkim lancima. koji liče na bambusove štapove. Posjeduje toksin koji je sastavljen iz tri faktora, koji imaju patogeno djelovanje, samo ako su udruženi.

Patogeneza

Uzročnici prodiru u organizam kroz minimalne povrede na koži ili sluznici. Tu se razmnožavaju izazivajući hiperemiju, edem i infiltraciju polinuklearima. Nakon toga dolazi do krvarenja i hemoragične koagulacione nekroze tkiva. Limfnim putem uzročnici dospijevaju do regionalnih limfnih žlijezda izazivajući edem i upalu. Izni mno uzročnici mogu prodrijeti u krvotok i izazvati teško septično stanje sa hemoragičnom eksudacijom na seroznim opnama i meningama, kolapsom i šokom.

Klinička slika

anthrax11Inkubacija traje kratko 3 do 5 dana, iznimno 8 dana Bolest se može podijeliti na nekoliko kliničkih oblika: pustula ma
ligna, maligni edem, plućni antraks, crijevni antraks i antraksna sepsa.
Najčešći je klinički oblik antraksa, pustula maligna. Obično se nalazi u otkrivenim dijelovima kože. Na mjestu ulaska uzročnika prvo se pojavi papula koja brzo raste i prelazi u vezikulu. U sredini vezikule se pojavi nekroza, a zatim se stvori crnosmeđa krasta, a oko nje vijenac mjehurića koji se nazivaju Sosijerova areola. Mjehurići su ispunjeni seroznim ili hemoragičnim sadržajem. Okolo pustule nalazi se čvrst infiltrat. Limfne žlijezde su otečene 1 bolne, dok je pustula maligna bezbolna. Opšti simptomi su dosta slabo izraženi. Temperatura je povišena, ponekad praćena drhtavicom koja se u toku dana više puta ponavlja. Kada je pustula maligna lokalizirana na mjestima gdje ima dosta rahlog veziva može se pojaviti veliki pihtijasti edem, veoma teško opšte stanje, pad krvnog pritiska, ubrzan filiforman puls, subnormalne temperature, cijanoza i kolaps. Sedmog do desetog dana bolesti krasta se počmje demarkirati, zatim otpadne, ostavljajući iza sebe duMju uleraciju, koja se docnije ispuni granulacionim tkivom i zaraste sa ožUjkom. i.OKalizacija pustule maligne zavisi od ulaznog mjesta mKKClje. Najčešće se nalaze na rukama, licu i vratu. Pustula je samo jedna, ali ih može biti više.
anthraxMaligni edem je karakteriziran velikim Mijedim pihtijastima ili tjestastim edemima. Pustule maligne nema. Koža kasnije postaje crvenkasta, mogu se na površini stvoriti vezikule koje prskaju i na tim mjestima se javljaju nekroze. Opšti simptomi su teški, znakovi intoksikacije jako izraženi i bolesnici umiru u kolapsu ili se guše, ukoliko dođe do edema larinksa. Najčešća lokalizacija malignog edema je na očnim kapcima, licu i vratu.
Plućni antraks nastaje nakon inhalacije spora antraksa Bolest počinje suhim kašljem, mijalgijama i subfebrilnom temperaturorn. Nakon nekoliko dana pojavi se visoka temperatura, dispneja i cijanoza. Ispljuvak je sangvinolentan i u njemu se mogu naći antraksni bacili. Fizikalnim pregledom pluća mogu se naćl simptomi bronhopneumonije ili pleuralnog izljeva. Retgenskim pregledom pluća otkrivaju se mnogobrojna konfluentna bronhopneumonična žarišta, eventualno pleuralni izljev i jako otečene medijastinalne limfne žlijezde. Temperatura koja je u početku bila visoka. može postati subfebrilna i bolesnik pada u kolaps u kome može da nastupi smrt ili se javi sepsa sa svim svojim simptomima.
Crijevni antraks se javlja nakon upotrebe nedovoljno termički obrađenog mesa u kome se nalaze spore antraksa. Bolest počinje bolovima u trbuhu, mučninom, povraćanjem i proljevom. Stolice su krvave, trbuh je palpatorno osjetljiv, docnije baloniran radi ispoljenog ascitesa. Temperatura je povišena ili je bolesnik u kolapsu. Smrtnost kod ovog kUničkog oblika antraksa je visoka.
Antraksna sepsa može da na.bbane u toku svakog kliničkog oblika antraksa, ali je najčešća u toku unutrašenjeg antraksa Svi klinički oblici unutrašnjeg antraksa su veoma teški i smrtnost je visoka.

Dijagnoza antraksa

Postavlja se na osnovu epidemioloških podataka, a i kliničke slike. Uzročnik se može izolova’d iz serozne tečnosti pustule, sputuma, stolice i krvi.
Difcrencžjaina dijagnoza
Kod pustule maligne diferencijalno dijagnostički u prvom redu dolaze u obzir stafilokokne infekcije kože, zatim infekcije drugim piogenim uzročnicima, vakcinalna pustula, a ako su nekrotične promjene jače izražene mogu doći i opekotine trećeg stupnja.
Na maligni edem najviše mogu ličiti flegmone. Kvinkeov edem, ubpd insekta u prvom redu stršljena, erizipel itd.
Plućni antraks ima simptomatologiju sličnu pneumonijama druge etiologije, pa u diferencijalnoj dijagnozi dolaze druge pneumonije, u prvom redu one sa obilnim hemoragičnim sputumom (plućna kuga).
Crijevni antraks ima sličnost sa bacilarnom dizenterijom, alimentarnim intoksikacijama, invaginacijom crijeva i drugim oboljenjima koja su praćena gastrointestinalnim simptomima i krvavom stolicom.

Terapija

Terapija antraksa je etiološka i simptomska. U etiološkoj terapiji na prvo mjesto dolazi penicilin. zatim antibiotici širokog spektra. Pored antibiotika može se dati i antraksni serum u kolićini od 80 do 100 ccm dnevno, i to samo kod najtežih kliničkih oblika antraksa, u prvom redu unutrašnjeg, ali se to danas veoma rijetko upotrebIjava.
Simptomatska terapija sastoji se u antišok terapiji i reanimaciji. Ako dođe do obstrukcije traheje edemom koji prijeti ugušenjem, dolazi u obzir i traheotomija.

Profilaksa

Sastoji se u spaljivanju ili dubokom zakopavanju leševa uginulih životinja, zatim u preduzimanju zaštitnih mjera u industriji koja se bavi preradom vune, kože i dlake, kad te sirovine potiču iz krajeva gdje ima antraksa.
Osobama za koje postoji sumnja da su bile u kontaktu sa bolesnom ili uginulom životinjom treba dati preventivno penicilin.
U suzbijanju antraksa kod životinja, uspješno se primjenjuje aktivna imunizacija živom vakcinom spravljenom od živih antraksnih spora ili akapsuliranih sojeva uzročnika.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.