atipicne-pneumonije(Nebakterijske pneumonije)

Definicija
Atipične pneumonije su opšta febrilna oboljenja koja se mani
festuju diskretno izraženim respiratormm simptomima, a obilnim radiografskim nalazom na plućima.

Eptdemiotogija

Prenose se kapljičnim putem od oboljelih na zdrave. Ulazno mjesto infekcije su disajni organi. Po frekvenciji one su deset puta češće od bakterijskih pneumonija. Najčešće se javljaju u jesenjim i zimskim mjesecima.

Etiologija

1) Najčešći uzročnici atipičnih pneumonija su virusi
1.1. miksovirusi (influenza A, B i C. paramfluenza tip t, II, III i IV, respiratorni sincicijelni virusi – RS, virus morbila),
1.2. adenovirusi,
1.3. enterovirusi (ECHO i koksaki),
1.4. rinovirusii
1.5. ostali virusi (virus varičele, variole, herpes zoster, citoomegalvirus, virus limfocitarnog horiomenmgitisa, ^virus« infektivne mononukleoze, virus ornitozepsitakoze dr.),
2) Rikecije (Ricketsia Burneti),
3) Mycoplazma pneumoniae (Eatonov agens).
Etiologija atipične pneumonije kao što se vidi nije jedinstvena pa je možda bolje govoriti o sindromu atipične pneumonije. U onim slučajevima gdje je poznat uzročnik uz naziv pneumonija dodaje se i naziv uzročnika kao: Mycoplasma pneumonija, Influenza-pneumonija, Ornitoza itd.

Patotogija

Atipične pneumonije imaju karakterističan patohistološki nalaz koji je lokaliziran uglavnom u intersticijumu pluća, odatle naziv intersticijalne pneumonije. Na histološkom preparatu vide se intersticijalni edem, hiperemija, akutni fokalni bronhiolitis sa peribronhijalnom infiltracijom mononuklearima i deskvamacijom epitela u alveolama. Zid bronha i bronhiola je infiltriran, a u lumenu se nađe mukozan ili mukopurulentan eksudat.

Klinička slika

Karakterizira se pojavom opšteg infektivnog sindroma, dok su simptomi sa strane respiratornog trakta diskrei.no izraženi i javljaju se kasnije. Od respiratornih simptoma izražen je kašalj, ispočetka suhi, a kasnije sa ekspektoracijom. Dispneja i probadanje u prsima nisu izraženi. Fizikalni nalaz na plućima je negativan ili oskudan. Radiografski nalaz nasuprot fizikalnom je obilan sa tipičnim nalazom i lokaHzacijom obično u donjim djelovima pluća. Sedimentacija eritrocita je normalna ili lako ubrzana. Krvna slika pokazuje normocitozu ili leukopeniju sa nešto povećanim brojem limfocita.

Prognoza

Prognoza je uglavnom dobra. Dijagnoza

Dijagnoza

se može postaviti na osnovu kliničkog i radiološkog
nalaza.
Etiologija bolesti u savremenim virusološkim laboratorijama se može verificirati u oko 60%.

Terapija

Terapija virusnih pneumonija je uglavnom, simptomska. U slučaju sumnje na sekundarnu bakterijsku infekciju dolaze u obzir antibiotici. Terapija Qgroznice je opisana kod pomenute bolesti.