(Brilova bolest, Typhus recrudescens) Definicija

Brilova bolest je kasni recidiv pjegavca koji se javlja poslije više godina od primarne infekcije i obično protiče pod lakšom kliničkom slikom.

Epidemiologija

Javlja se u onim zemljama gdje ima endemskog pjegavca, ili kod Ijudi koji dolaze iz ovih krajeva. Prisutnost ušiju nije dokazana. Po svojoj učestalosti ona je u poratnim godinama daleko češća od pjegavca. Veliki značaj ima pošto može služiti kao izvor infekcije u ušljivoj srcdini.

Etiologija

Uzročnik je rikecija provazeki koja se zadržava u retikuloendote]nom tkivu više godina čak i do 20 godina. Nije poznato kako iz ovih latentnih žarišta rikecije ponovo prodiru u krv i ostala tkiva.

Klinička slika

Bolest traje znatno kraće od pjegavca, obično 7 do 10 dana. Citav klinički tok je znatno blaži. Temperature mogu biti visoke, remitentnog su tipa i pokazuju tendencu velikog kolebanja. Osip se javi ali je slabije izražen i kraće traje, a ponekad je i otsutan. Katkad se mogu javiti serozni meningitis i meningoencefalitis ali su oni znatno blažeg toka.

Komplikacije

Komplikacije su vrlo rijetke i iste kao kod pjegavca.

Dijagnoza

Klinički dijagnoza je dosta teška. Anamnestički podaci nas upućuju na predhodno preboljeli pjegavac. Najvažnija je serološka dijagnoza pošto kod Brilove bolesti titar WeilFelixove reakcije je vrlo nizak ili negativan, dok je reakcija vezivanja kompiemenata odmah od početka u visokom titru.

Diferencijalnadijagnoza

U obzir dolaze lakše forme tifusa egzantematikusa, zatim influence, morbili, rubeola, atipične pneumonije i dr. Razlika između pjegavca i Brilove bolesti je jasna i može se vidjeti na slijedećoj tabeli:

Pjegavac MBri!l
Pjegavac u anamnezi ne da
Pojava epidemijska sporadična
Oćhios prema ušima prisutna ušljivost nema uši
Trajanje febrilnosti 12 do 16 dana 7 do 10 dana
RVK: 1. titar 7 do 8 dana 2. titar maks. 1/100 posle 10 do 12 d. 1/1000 između 8 do 10 dana
WeilFelix max. titrovi od 1: 200 do 1:5000 Manje od 1: 100 ili negativan

Terapija

Terapija je ista kao kod pjegavca, naime hloramfenikol i tetraciklini.

Profitaksa

Jedina preventivna mjera je da se bolesnik izolira. pošto postoji opasnost da se u ušljivoj sredini od Brilove bolesti dobije pjegavac.