DENGA

Definicija
Denga je sezonsko oboljenje, virusne etiologije. Glavni klmički simptomi su nagao početak, monofazna ili bifazna temperatura, bolovi u mišićima i zglobovima i makulopapulozna ospa.

Epidemioiogija

anopheles_1Epidemije denge javljaju se periodično u tropskim i suptropskim krajevima i u bazenu Sredozemnog mora. Izvor infekcije je bolesnik, a bolest se prenosi preko komaraca stegomya fasciata (Aedes aegypti).

Etioiogija

Uzročnik je virus koji spada u B grupu arbovirusa. Do sada su otkrivena 4 tipa virusa.

Patogeneza

Nakon ulaska u organizam virusi se nasele u endotel krvnih sudova i retikuioendotelnog sistema izazivajući patološke promjene. Na bioptičkom materijalu koji je uzet sa kože nađen je perivaskularni edem i edem endotela.

Klinička slika

Inkubacija kod denge je od 5 do 15 dana. bolest počinje naglo visokom temperaturom i drhtavicom. Ubrzo nakon početka br^.esti pojavi se izrazita glavobolja, bolovi u okcipitalnom i retrobu^barnom predjelu zatim bolovi u mišićima. zgi.obovima, a naročito u krstima. Lice je zažareno, konjunktive hiperemične, puls ubrzan. Drugog ili trećeg dana bolesti pojavi se makulopaputozan osip koji je lokaHziran na licu, trupu i ekstremitetima. U težim slučajevima bolesti osip može biti i petehijalan. Temperatura traje 5 do 7 dana. ali ona može biti i bifazična. U tom slučaju nakon 3 do 4 dana nastaje remisija koja traje od 24 do 48 sati, pa temperatura ponovo poraste, traje 2 do 3 dana i onda naglo pada uz obUno znojenje Rekonvalescencija je duga, bolesnici su malaksah, psihički potišteni, i veoma se sporo oporavljaju. U krvnoj slici je izražena leukopenija sa limfocitozom.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu epidemiološkth podataka. kUničke slike i krvne slike. Dolazi u obzir i izolacija uzročnika i serološke pretrage na početku epidemije ili u van epidemijskom periodu.
Diferencijalna dijagnoza
U diferencijalnoj dijagnozi dolazi u obzir influenca, morbili, papatačijeva groznica, rubeola i druge osipne bolesti, a u tropskim krajevima još i malarija, žuta groznica i hemoragična groznica

Prognoza

Prognoza je dobra. Od denge umiru uglavnom stariji i iscrpljeni Ijudi i to za vrijeme velikih epidemija.

Terapija

Terapija je simptomatska. Dolaze u obzir antipiretika, analgetika i analeptika.
Profilaksa
Profilaksa se sastoji u uništavanju komaraca, zatim zaštiti od komaraca i vakcini, koja nije našla širu primjenu, jer Je zaštita kratka i traje samo nekoliko nedjelja.