Ebola
Ebola

Etiologija:

Ova bolest je otkrivena tek 1976 godine u Africi. Izvor infekcije je bolesnik, a bolest se širi direktno, ili indirektno preko krvi, urina i stolice bolesnika. Uzročnik je virus srodan virusu marburške bolesti. Inkubacija je 15 do 20 dana.

Klinička slika:

Bolest počinje naglo visokom temperaturom, nauzeom i povraćanjem. Zatim se jave bolovi u trbuhu i proljev. Oko četvrtog dana bolesti pojavi se makulopapulozni osip, bolovi u grudnom košu i suh kašalj. Kod najtežih bolesnika izražen je hemoragični sindrom, sa krvarenjem po koži i sluznicama, pretežno gastrointestinalnog trakta. Smrt nastupa obično oko desetog dana bolesti radi hemoragije i hemoragičnog šoka. Kod preživjelih bolesnika rekonvalescencija je duga.

Dijagnoza:

Dijagnoza se postavlja na osnovu epidemioloških podataka, kliničke slike, izolacije virusa iz krvi i urina i elektronskom mikroskopijom. Dolaze u obzir i serološke pretrage, a najbolja je test indirektne imunofluorescencije.

Liječenje:

U terapiji dolazi u obzir plazma rekonvalenscenata i simptomatska terapija.