Aedes aegypti
Aedes aegypti

Definicija

Žuta groznica ili febris flava je karantenska bolest virusne etiologije. Glavni klinički simptomi su žutica, oštećenje bubrega i hemoragični simptomi.

Epidemiologija

Žuta groznica je bolest tropskih krajeva Afrike i Amerike. U našoj zemlji može se eventualno pojaviti zahvaljujući brzom avionskom saobraćaju. Izvor infekcije su majmuni ili bolesnici, a bolest se prenosi preko komaraca Aedes aegypti. Iznimno, bolest se može prenijeti i direktno preko bolesnikove krvi. Nakon preboljele bolesti ostaje solidan imunitet.

Etiopatogeneza

Uzročnik bolesti je virus koji spada u grupu arbovirusa.  Nakon uboda komarca virusi dospiju do regionalnih limfnih žlijezda, zatim u slezenu i koštanu srž, gdje se razmnožavaju, a nakon toga se naseljavaju u organe za koje imaju najveći afinitet, u prvom redu jetru i bubrege. Posljedica toga je febrilnost, ikterus, albuminurija i krvarenja.

Klinička slika

Inkubacija kod žute groznice iznosi 3 do 6 dana. U kliničkoj slici se razlikuju tri stadija:

  • Stadijum infekcije
  • Stadijum remisije
  • Stadijum intoksikacije

Bolest počinje naglo, visokom temperaturom, tresavicom, glavoboljom, bolovima u mišićima i krstima. Lice je zažareno, konjunktive hiperemične, fotofobija jako izražena. Nakon 2 do 3 dana temperatura pada i bolesnik se osjeća bolje. To traje samo 24 do 36 sati, pa temperatura ponovo poraste, pojavi se žutica. U ovoj fazi bolesti pojavi se još i albuminurija, cilindrurija i oligurija. Puls je bradikardičan. Slezena i jetra povećani. Kod najtežih bolesnika izražen je i encefalitični sindrom. Oko desetog dana bolesti temperatura litički pada i bolesnik ulazi u fazu rekonvalescencije.

Dijagnoza

Dijagnoza žute groznice se postavlja na osnovu epidemioloških podataka, dosta tipične kliničke slike, izolacije uzročnika i seroloških pretraga.

Diferencijalna dijagnoza

U prvoj fazi bolesti diferencijalno dijagnostički dolazi u obzir malarija, denga, papatačijeva groznica, a kada se jave krvarenja i žutica, akutni hepatitis, iktero-hemoragična leptospiroza, hemoragična groznica i druga teška oboljenja praćena hemoragičnim sindromom.

Prognoza

Smrtnost kod žute groznice je visoka i kod teških kliničkih oblika iznosi i do 70%. Međutim, žuta groznica može proteći i kao lako oboljenje.

Terapija

Terapija je simptomatska, jer etiološke nema.

Profilaksa

U endemskim krajevima dolazi u obzir kolektivna profilaksa, uništenje komaraca, isušivanje baruština itd. U individualnoj profilaksi dolazi u obzir vakcinacija koja je obavezna za sve putnike koji putuju u zemlje gdje vlada endemski žuta groznica. Imunitet nakon vakcinacije je solidan i traje 4 godine.