(CHOLERA – kolera, azijska kolera) Definicija
Kolera je crijevna zarazna bolest prouzrokovana sa vibrio cholerae. Glavni klinički simptomi su povraćanje, proljev, veliki gubitak tečnosti i elektrolita, šok i metabolična acidoza.

EPIDEMIOLOGIJA

cholera2Kolera je oboljenje, koje endemično na indijskom podkontinetu u slivovima velikih rijeka Ganga i Bramaputre. Odatle se prenosi u druge krajeve svijeta. Zadnjih godina se povremeno prenosi i u Evropu, uglavnom preko Afrike i Bliskog Istoka. U našoj zemlji je zaprijetila velika opasnost od epidemije kolere 1973 godine, kada se ona pojavila u Italiji. Izvor infekcije je bolesnik ili kliconoša, a bolest se prenosi, uglavnom preko vode i hrane. Imunitet nakon preboljele kolere traje kratko, pa u endemskim krajevima ljudi u toku života obolijevaju i više puta.

ETIOLOGIJA

cholera1Uzročnik kolere je vibro kolere. To je gramnegativan štapić u obliku zareza, veoma pokretan, koji na jednom polu ima flagelu. Postoje tri serološka tipa vibrio kolere: Ogawa, Inaba i Hikojima. Tip El Tor koji je danas najčešći uzročnik kolere je zapravo samo jedan biotip vibria kolere.

PATOGENEZA

Sa zagađenom vodom ili hranom uzročnici dospijevaju u želudac i tanko crijevo gdje se razmnožavaju i oslobađaju egzotoksine. Ovi egzotoksini modificiraju sluznicu crijeva koja postaje propusna, pa dolazi do naglog gubitka tečnosti i elektrolita u lumen crijeva, a smanjena je i reapsorpacija iz lumena crijeva. Ova tečnost je gotovo izotonična sa plazmom, samo ima veću količinu kalija i veću alkalnost. Smatra se da u koleričnoj stolici postoji neki inhibitor koji spriječava resorpciju tečnosti i natrijuma iz lumena crijeva u plazmu (inhibitor natrijeve pumpe). Veliki gubitak tečnosti i elektrolita i smanjena reapsorpcija izaziva hemokoncentraciju, veliki gubitak natrijuma, acidozu, hipokalijemiju, kolaps, šok i insuficijenciju bubrega. Kod kolere ne dolazi do značajnijeg oštećenja unutrašnjih organa toksinima, niti prodora uzročnika u krv.

KLINIČKA SLIKA

Inkubacija je jedan do pet dana. Bolest počinje naglo, proljevom, bez bolova i tenezama. Stolice su vodenaste, bijele, bez žučnih boja – liče na vodu u kojoj je oprana riža. Ubrzo se pojavi i povraćanje. Bolesnik povraća bez napora. Povraćeni sadržaj je sličan stolici. Turgor kože je veoma smanjen, bolesnici se žale na grčeve u mišićima, u prvom redu u području gastroknemijusa. Bolesnici su blijedi, upalih očiju, ušiljenog nosa, cijanotičnih usana Koža na vrhovima prstiju ruku je naborana, kao u pralje rublja. Glas je slab, promukao, puls ubrzan, slabo punjen, ili se uopšte ne osjeti. Krvni pritisak je snižen. Temperatura je normalna ili čak subnormalna. Bolest traje nekoliko časova, do nekoliko dana. Smrt nastupa u hipovolemičnom šoku, ili zbog nekompenzirane metabolične acidoze.

KLINIČKI OBLICI KOLERE

 • Kolerina – Klinički se radi o običnom proljevu. Dijagnoza se može postaviti samo na osnovu izolacije uzročnika iz stolice.
 • Lakši klinički oblici se može postaviti na osnovu izolacije uzročnika iz stolice.
 • Teški klinički oblici – ataksoadinmični, biliozn., komatozni, meningealni itd. Pored pojave povraćanja i proljeva javljaju se i simptomi po kojima su ovi klinički oblici i dobili ime.

KOMPLIKACIJE

Kod bolesnika od kolere su izuzetne i posljedica, uglavnom neadekvatne terapije, u prvom redu pretjerane rehidracije.

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu epidemioloških podataka, kliničke slike i izolacije uzročnika iz stolice.
Diferencijalna dijagnoza
U diferencijalnoj dijagnozi dolaze u obzir proljevi druge etiologije i to:

 • Šigeloze. Najčešće su karakterizirane febrilnim dizenteričnim sindromom, ali se mogu manifestovati i kao enterokolitis ili alimentarna intoksikacija.
 • Salmoneloze. Cesto imaju progresivan početak. Praćene su temperaturom i proljevom, rjeđe dizenteričnim sindromom.
 • Koleriformna stanja,, prouzrokovana različitim uzročnicama, obično su praćena temperaturom.
 • Toksoinfekcije. Prouzrokovane enterotoksinima stafilokoka, mogu imati sličnosti sa kolerom, ali je evolucija brza i benigna.
 • Teški oblici malarije se lako dokažu nalazom uzročnika u krvi bolesnika.
 • Antibiotici (abuzus) mogu svojim djelovanjem na intestinalnu floru prouzrokovati koleriformno stanje, pa čak i izvjesnu mtoksikaciju.
 • Intoksikacija organska, (gljive) ili anorganske (bakar, arsen, sublimat, deleafur itd.).
 • Sindrom ,,Infatilna kolera”, koji predstavlja specifičan način reakcije dječijeg organizma. Može se sresti u pedijatriji kod mnogobrojnih morbidnih stanja.

TERAPIJA

Terapija kolere je simptomska i etiološka. Nadoknada tečnosti i elektrolita dolazi na prvo mjesto. Prije početka terapije izračunati gubitak tečnosti na osnovu kliničke procjene, ili na osnovu mjerenja specifične težine plazme ili krvi. Najtežim bolesnicima daje se količina tečnosti koja odgovara 1/10 tjelesne težine bolesnika. Naknada se može vršiti različitim tečnostima po sastavu, ali se kod nas preporučuje Ringer-laktat. Količina tečnosti i brzina aplikacije zavisi od toga koliko je tečnosti izgubljeno i kojom brzinom se tečnost dalje gubi. U početku terapije primjenjuje se infuzija, a docnije se može preći na peroralnu aplikaciju, kada bolesnik prestaje povraćati. Kod ležećih bolesnika koji ne povraćaju može se peroralnom aplikacijom početi od početka. Kod djece je potrebno nadoknaditi kalijum 10% otopinom kalijeva citrata, laktata ili acetata.
Pored infuzija koje su glavni lijek kod kolere, treba dati i antibiotike u prvom redu tetracikline u dozi od 2 grama dnevno odraslima, a djeci dnevno 50 mg. na 1 kg. tjelesne težine u trajanju od 3 do 4 dana. Dijeta kod bolesnika od kolere nema veliku važnost i čim bolesnik može da jede treba mu dati adekvatnu ishranu, jer nije doš]o do većeg oštećenja sluznice crijeva. Da bi se moglo tačno mjeriti koliko bolesnik izgubi tečnosti putem stolice, on se smješta u poseban tzv. ,,kolera krevet” koji ima otvor na sredini, kroz koji otiče stolica u posebno gradiranu posudu koja se stavi ispod kreveta.

PROFILAKSA

Profilaksa kolere sastoji se u strogom nadzoru nad licima koja dolaze iz krajeva gdje kolera vlada endemski, zatim u primjenjivanju opštih higijenskih mjera koje se preporučuju kod crijevnih infekcija i u liječenju kliconoša.
Postoji i aktivna imunizacija. Vakcina je napravljena od mrtvih uzročnika. Ona zaštićuje svega 50% cijepljenih, a zaštita traje kratko, svega 3 do 6 mjeseci.