Definicija
Izraz ornitoza obuhvata infekcije koje se prenose od raznih vrsta ptica, dok izraz psitakoza je određen isključivo za onu vrstu infekcije koja se prenosi od papagaja.
Ornitozapsitakoza je akutna virusna infekcija Ijudi od koje primarno oboljevaju ptice. U svom kliničkom toku ona može pokazivati varijacije od najlakše do najteže forme sa smrtnim ishodom. Najčešća klinička forma je pneumonija.

Epidemtotogija

ornitosisS obzirom da je do sada poznato 98 vrsta ptica koje mogu biti inficirane virusom ornitozepsitakoze, to je prenošenje ove bolesti vrlo lako i dosta često. Izvori ihfekcije su prema tome uvijek poznati i utvrđeni.
Najčešći izvori su ptice koje čuvaju njihovi Ijubitelji, a naročito su izvor infekcije one ptice koje se nalaze u kućama u kavezima. Iz tih razloga najčešće se inficiraju čuvari u zoološkom vrtu, odgajivači ptica, prodavci i dr. Infekcija je kod ptica enzotična i latentna u većini slučajeva, ali se može manifestirati i kao teška infekcija, naročito za vrijeme transporta ptica kada dolazi do pravog pomora i to najviše zbog prenatrpanosti.
Infekcija kod čovjeka nastupi u većini slučajeva mhalacijom prašine u kojoj se nalaze ekskreti ptica. Znatno rjeđe infekcija nastupi ubodom kljuna zaražene ptice, mada je taj put poznat. Na Islandu i Farskim ostrvima infekcije su nastupile od vodenih ptica koje su bile pripremane za konzerviranje, te je vjerovatno, manipulacijom došlo do lediranja kože. U klaonicama Pensilvanije zapaženi su slučajevi oboljenja mesara koji su klali mlade piliće. Među odgajivačima ćuraka dosada je zabilježeno oko 7 epidemija. Laboratorijske infekcije su također, poznate. Izvor zaraze može biti i bolestan čovjek, te su poznati slučajevi infekcije bolničkog osoblja koje je njegovalo oboljelog.

Etiologija

Virus ornitoze spada u grupu spsitakozaornitozavenerični granulom«. Po svojoj veličini je jedan od najvećih virusa.
Patogeneza
Uzročnici ornitoze prodiru kroz sluznice, a rjeđe kroz kožu.
Najčešće prodiru kroz sluznicu respiratornog trakta. Na početku  bolesti virus se nalazi u krvi, te postoji viremija i tada se može  dokazati.
prema tome, ornitoza je generalizirana infekcija sa destruktivnim  upalnim promjenama na plućnom parenhimu, fokalnom nekrozom
jetre, kongestijom i edemom mozga.
Upalni proces kod ornitozne pneumonije počinje u bronhiolima pa se širi limfnim putem, što ima za rezultat konfluentnu lobularnu pneumoniju.
Lobularna pneumonija nastaje spajanjem susjednih žarišta, ili progresivnim širenjem od jednog žarišta na obližnje tkivo. Prema tome na početku nije zahvaćen intersticijum da bi u fazi rezolucije to bila prava intersticijalna pneumonija.
U jetri se stvaraju granulomi (psitakomi, ornitomi) te ova upala spada u tzv. Granulomatozne« hepatitise.

Klinička slika

Inkubacija obično traje 7 do 14 dana. Prodromalni simptomi su uglavnom, nekarakteristični, te jednom počinju naglo visokom vatrom i osjećajem zime, anoreksijom, anginom i povraćanjem, dok u drugom slučaju glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima i postepenim porastom temperature, tako da je početak bolesti postepen i podmukao. Temperatura se uporno penje. te podsjeća na temperaturnu krivulju kod abdominalnog tifusa. U drugoj nedjelji bolesti, temperatura ostaje visoka sa malim jutarnjim oscilacijama. Glavobolje u čeonom predjelu su veoma intenzivne i smatraju se jednim od karakterističnih simptoma ove bolesti.
Ornitoze se mogu javiti kao lake subkliničke forme, pa su po svome toku slične drugim respiratornim virusnim infekcijama. Mnoge ambulantne i atipične forme prođu nedijagnosticirane.
Bolest može trajati kratko 5 do 6 dana, a opisani su slučajevi koji su imali protrahirani tok i do 3 mjeseca. Prema kliničkom toku bolesti razlikuje se pet kliničkih oblika:
1) gripozni oblik bolesti,
2) tifozni oblik bolesti u koji spadaju srednje teški slučajevi i
3) pneumonički oblik.
Krajem prve nedjelje bolesti javljaju se simptomi sa strane respiratornih organa, kao što su suhi kašalj, probadanje u prsirna i bez dispneje. Fizikalni nalaz na plućima je obično oskudan. Kod tifoznog oblika može se javiti poremećaj senzorija, pa čak i rozeoliformna ospa.
Osim ova tri klinička oblika opisani su i:
4) intestinalni oblik, se manifestira proljevima i temperaturom.
5) encefalomeningitični i encefalomijelitični oblik,
Trajanje bolesti za lake oblike iznosi do 14 dana, za srednje teške 3 do 4 nedjelje, a kod neobično teških oblika može se produ žiti na 5 do 7 nedjelja.
Recidivi nastaju obično nakon jedne afebrilne pauze od 8 do 14 dana. Učestalost recidiva je različita prema pojedinim autorima i kreće se čak do 51%. Rendgenski nalaz je u diskrepanci prema fizikalnom nalazu. Infiltracije su mrljaste. nešto ograničene, lepezasto se šire od hilusa, a mogu biti unilateralne ili bilateralne i pokazuju sklonost ka migraciji.
Infiltrat na rendgenskoj slici je trouglast sa vrhom prema hilusu (Heglerov trouglasti infiltrat) a bazom prema periferiji.
Pleuralna reakcija, ili izostaje, ili je minimalna. Kašalj je ispočetaka suh, ali kasnije može biti mukoidan, mukopurulentan ili sangvinolentan. Broj leukocita je normalan ili smanjen, sedimentacija eritrocita je na početku lako ubrzana, a kasnije u drugoj i trećoj nedjelji jako ubrzana.

Komplikacije

1) Tromboze i tromboembolije,
2) empiem pleure i pleuritis kao posljedica superinfekta,
3) carditis.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike i pozitivnih epidemioloških podataka. Virus se u početku bolesti nalazi u krvi, a kasnije se može naći i u ispljuvku. Reakcija vezivanja komplemenata je od velikog značaja. Kutani test služi za otkrivanje atipičnih oblika.
Diferencijalna dijagnoza
1) Virusne infekcije gornjih respiratornih puteva (prehlada, febrilni katar, parainfluenca, influenca i dr.),
2) Atipične virusne pneumonije druge geneze
3) Bakterijske pneumonije,
4) Abdominalni tifus,
5) Paratifusi i
6) Milijarna tuberkoloza.

Terapija

Terapija je simptomatska i antibiotici (tetraciklini) koji se daju oko 7 dana u dozi od 2 grama dnevno.