Definicija
parainfluencaPod pojmom parainfluence se podrazumijevaju oboljenja slična influenci izazvana paramiksovirusima parainfluence I, II, III i IV. Bolest se klinički manifestira slično influenci sa različitim varijacijama kliničke slike od inaparentnih do težih oblika. Kod djece kao pseudokrup, traheobronhitis, intersticijalna pneumonija ili meningoencefalitis. Infekcija najčešće prođe inaparentno i ne ostavlja trajni imunitet.

Etiotogija

Osim kod Ijudi, ovi virusi su izolirani i kod životinja. Elektronskomikroskopski virus je u oMiku kugle sa jednim svijetlim prstenom u sredini. Veličma mu je od 110 do 250 milimikrona, te je veći od virusa influence. U organizmu se usljed njegove prisutnosti stvaraju: neutralizirajuća, komplementirajuća i hemaglutinirajuća antitijela.

Patogeneza

Najdetaljnije su opisane promjene kod novorođenčadi koja obole od pneumonije. Naime, vide se žarišne hemoragične upale sa zadebljanjem alveolarnih septa usljed hiperernije i hmfocitame infltracije.
Bronhijalni epitel je veoma malo promjenjen. Ponekad se nađe peribronhijalni edem, pa čak i edem pluća kod letalnih slučajeva. U jetri postoje znaci seroznog hepatitisa. Serozna upala moždanih opni se ponekad nađe bez encefalitisa. Hemoragije na pleuri, perikardu, peritoneumu, glanduli suprarenalis i na sluznici crijeva nalaze se kod fatalnih slučajeva. Zapravo postoji sklonost ka hemoragičnoj dijatezi.
Patogeneza se poklapa sa drugim virusnim respiratomim infekcijama. Ulazna vrata su sluznice nosa, usta, ždrijela i konjunktiva. Postoji izraziti tropizam virusa za epitel disajnih puteva. Uzročnik se razmnožava u epitelnim ćelijama nosa, pa se infekcija širi sve više obuhvatajući epitalne ćelije, uslijed čega nastupa edem nosne sluznice i obimna sekrecija. Viremija je kratkotrajna, a znaci intoksikacije slabo izraženi. Proces se širi perkontinutatem i za nekoliko sati dođe do ždrijela, larinska, pa čak i do pluća. Krup je posljedica infekcije larinksa kao i začepljenja zbog Ijepljivog sekreta. Bakterijske komplikacije su prilično rijetke.

Klinička slika

Inkubacija varira ovisno od tipova virusa, tako da za tip 1 SENDAI 4 do 5 dana, tip 11 i III 2 do 3 dana, a tip IV 5 do 6 dana.
Bolest počinje naglo, bez prodroma, sa glavoboljom, bolovima u mišićima ekstremiteta, opštom slabošću, gubitkom apetita, visokom temperaturom koja se kreće između 38 do 40 stepeni i traje 3 do 5 dana. Temperatura pada kritički, rjeđe litički. Prilikom objektivnog pregleda nađe se izraženi rinitis i faringitis, tako da se kod odraslih bolest uglavnom ograniči na ove simptome.
Kod infekcije tipom II i III često je u kliničkoj slici male djece izražen traheobronhitis, laringitis, bronhitis sa izrazitim suhim i nadražajnim kašljem koji kasnije daje obilnu ekspektoraciju koja može dugo trajati. Kod dojenčadi se smatra da je krupozni sindrom najčešće izazvan virusima parainfluence. Najduže traje umor i malaksalost (oko 7 dana) i time se smatra da je bolest završena. SE je normalna kao i krvna slika, izuzev ako ne nastupe bakterijske komplikacije.

Komplikacije

Komplikacije su češće kod tipa 1 i III, a nešto rjeđe kod tipa II i IV i to uglavnom kod male djece. Među najčešće komplikacije ubrajaju se:
1) Bronhopneumonije (bakterijske),
2) kod male djece meningoencefalitis,
3) na oku keratitis, neuritis nervi optici i iridociklitis,
4)gnojni otitisi.

Dijagnoza

Na osnovu kliničke slike može se postaviti dijagnoza samo ako postoji veći broj oboljelih sa istim simptomima.
Izolacija virusa je moguća samo na početku bolesti. Serološke reakcije RVK i reakcije hemaglutinacije služe za retrogadno postavljanje dijagnoze.
Diferencijatna dijagnoza
U diferencijalnoj dijagnozi respiratornih oboljenja čiji su uzročnici virusi parainfluence mogu doći u obzir mnoge bolesti.
1) Krupozni sindrom može biti prouzrokovan virusom influence A i B, adenovirusima, RS virusima, virusom morbila i varičele.
2) Bronhiolitis kod djece sa RS virusima, virusima influence i morbila.
3) Bronhopneumonije i bronhitisi sa RS virusima, influenea A i B, adenovirusi, r. burneti, ornitoze i mikoplazma pneumonije.
4) Oboljenje gornjih respiratornih puteva mogu biti izazvana 4) Oboljenja gornji hrespiratornih puteva mogu biti izazvana
virusima, streptokokima i drugim bakterijama.
Sigurno da je etiološka diferencijalna dijagnoza dosta teška
a i neobično važna.

Terapija

Nema specifičnog liječenja te ostaje samo simptomatska terapija (za smirivanje kašlja i kijavice).
Liječenje komplikacija zahtjeva poseban antibiotski tretman.
Profitaksa
Specifične mjere profilkse ne postoje. Spravljene su eksperimentalne vakcine za tip 1 i III, ali nisu još u upotrebi.