( Trihinoza, trihineloza)

Trihinoza je parazitarno oboljenje prouzrokovano larvama Trihinellae spiralis. Glavni simptomi su:

  • § temperatura,
  • § edem očnih kapaka,
  • § bolovi u mišićima i
  • § eozinofilija

Trihinoza je kosmopolitska bolest. Javlja se sporadično, ili u vidu manjih epidemija. Zadnjih godina u Bosni i Hercegovini javilo se nekoliko epidemija u okolini Zenice, Fojnice, i Bihaća. Od trihinoze oboljevaju prvenstveno životinje i to sisari, a među njima najviše svinje i štakori. Bolest se prenosi preko inficiranog mesa bolesne životinje, ako se jede, sirovo nedovoljno termički obrađeno i sušeno.

Terapija

Terapija je simptomatska. Znatno ublaženje simptoma može se postići i kortikosteroidima.

Prevencija

Prevencija se sastoji u veterinarskom pregledu svinjskog mesa, zabrani upotrebe mesa divljih životinja u krajevima gdje vlada epidemija trihinoze među životinjama, zabrana ishrane svinja ostacima uginule ili ubijene divlje životinje, uništavanje štakora itd.