Mitralna stenoza
Mitralna stenoza

Definicija

Mitralna stenoza je srčana mana nastala suženjem mitralnog otvora (otvor između lijeve pretkomore i komore) usljed čega dolazi do otežanog pražnjenja lijeve pretkomore u lijevu komoru.

Etiologija

Reumatski endokarditis je gotovo isključivi uzročnik mitralne stenoze, izuzetno rijetko mitralna stenoza je rezultat urođene malformacije mitralnog zaliska.

Klinička slika

Bolesnici sa blažim oblicima dobro podnose svaki napor. Tek prisustvo precipitirajućih faktora (febrilnost, veći napor, anemija, fibrilacija pretkomora, trudnoća) dovodi do pojave otežanog disanja – dispneje i kašlja. U umjerenim oblicima i manji napor dovodi do ovih simptoma, a u teškim se ispoljavaju i pri mirovanju. U odmaklom stadijumu dominira zamor, koji se pojačava zbog dekompenzacije desnog srca, sa pojavom uvećanja jetre i prifernih edema – otoka. Pojava palpitacija – lupanja srca uslovljena je češćim pretkomorskim ekstrasistolama, a kasnije i fibrilacijom pretkomora. Poremećaji ritma uzrokuju i embolije u sistemskoj cirkulaciji (mozak, ekstremiteti, trbušni organi). Rijeđi simptomi se pojavljuju u vidu angine pektoris, plućne embolije ili promuklost. Pri pregledu dominiraju znaci periferne cijanoze (modri prsti, uši, nos) sa crvenilom jagodica obraza što daje karakterističnu sliku- “facies mitralis”. Vratne vene su nabrekle zbog dekompenzacije desnog srca.

Komplikacije

Moguće komplikacije su akutni edem pluća, fibrilacija pretkomora, sistemske embolije, bakterijski endokarditis, oštećenja pluća.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, auskultatornog nalaza (naglašen prvi ton, čujno otvartanje mitralnog zaliska, šum), rendgenografije srca i pluća (mitralno konfigurisano srce), EKG-a, fonokardiografije, ultrazvuka i kateterizacije srca.

Liječenje

Medikamentno liječenje se sastoji od prevencije reumatske groznice i infektivnog endokarditisa. Kod plućne kongestije daju se diuretici, uz restrikciju unosa soli. U slučaju pojave fibrilacije pretkomora treba dati preparate digitalisa, verapamil ili beta blokatore. Pojava embolija zahtjeva antikoagulantnu terapiju. Medikamentno liječenje ne može smanjiti stenozu pa se primjenjuje hirurško liječenje – različiti načini proširenja suženog mitralnog otvora ili ugradnje vještačkog zaliska.