Perikarditis
Perikarditis

Perikarditisi

Etiologija:

 • Idiopatski
 • Infektivni: virusi, bakterije, gljivice, paraziti
 • Autoimune bolesti: sistemske bolesti vezivnog tkiva
 • Tokom akutnog infarkta miokarda; epistenokardični perikarditis
 • Neoplazije: mezoteliom i metastaze iz pluća i dojke
 • Uremični: uremija, mixedem
 • Posttraumatski
 • Poslije zračenja
 • Disekantna aneurizma aorte i ruptura srca
 • Tokom reumatske groznice

Klasifikacija:

Akutni:

 • Suhi (fibrinozni)
 • Exudativni sa ili bez tamponade

Subakutni:

 • Efuzno-konstriktivni
 • Konstriktivni

Hronični:

 • Hronični izliv
 • Adhezivni

Akutni fibrozni perikarditis

Može biti izazvan bilo kojom gore navedenom noksom, ali je najčešće posledica TBC-a.

Četiri kardinalna simptoma su:

 • Bol u grudima koji je najčešći znak, a lokalizovan je centralno ili lijevo. Bol se pojačava pri dubokom udisaju ili pri kašlju, gutanju, u ležećem položaju, a popušta kada bolesnik sjedne ili se nagne naprijed. Bol se širi u lijevo rame i trapezius, nekada u desnu ruku, ali za razliku od akutnog infarkta, nikada u šaku!!! Mogu ga pratiti povišena temperatura i malaksalost.
 • Perikardno trenje je patognomonično za suhi perikarditis. To je visokotonski šum, grebućeg karaktera, koji nastaje trenjem perikardnih listova prekrivenih fibrinom tokom KOMORNE SISTOLE I DIJASTOLE i SISTOLE PRETKOMORA. Čuje se u tri akta; šum lokomotive. Najbolje se čuje na donjem dijelu lijeve ivice sternuma. Nekada je diskretan, pa ga treba tražiti u raznim položajima tijela; sjedećem, negnutom naprijed, u expirijumu ili u položaju koljeno-lakat. Od pleuralnog trenja najlakše ga je razlikovati po tome što se čuje i po prestanku disanja.
 • EKG promjene potiču od zatvaranja subepikardnog miokarda. U I, II, V2-V6 imamo elevaciju ST segmenta, uz niske ili negativne T-talase. Poslije nekoliko dana elevacija ST nestaje, dok negativan T talas može dugo da perzistira. Nema Q zupca. Postoji poremećaj ritma, što ukazuje da postoji i miokarditis
 • Povišena temperatura

Dijagnoza:

 • klinička slika
 • RTG srca i pluća
 • TBC test
 • hemokultura kod povišene temperature
 • proba na viruse
 • biopsija perikarda

Diferencijalna Dijagnoza:

 • Akutni infarkt miokarda: bol je stalan, ne pojačava se pri respiratornim fazama, ne popušta kada se bolesnik nagne naprijed. Bol može da ide u šake. ST elevacija ne prelazi 5mV. T talas postaje negativan još dok postoji ST elevacija (kod perikarditisa, tek kada se ST spusti). Postoji Q-zubac.
 • Pleuritis
 • Pneumotoraks

Terapija:

 • hospitalizacija
 • etiološka terapija
 • simptomatska Terapija: za suzbijanje bola i upale daje se aspirin, a u narednoj fazi prednizolon

Akutni exudativni perikarditis ili perikardni izliv

Klinička slika zavisi od:

 • brzine nakupljanja
 • količine tečnosti
 • rastegljivosti perikarda

Tako da, ako se tečnost sporije nakuplja u rastegljivom perikardu, može se naći i 1-2 litra tečnosti, a da njeno prisustvo ostane bez tamponade. U suprotnom, do nje dovodi i nekoliko stotina mililitara tečnosti, ako se ona prebrzo nakuplja.

Eksudativni perikarditis bez tamponade srca

Od simptoma imamo tup bol u grudima, dispneja, naročito pri naporu.

Zbog kompresije okolnih struktura imamo:

 • promuklost; pritisak na n.recurens
 • disfagija
 • kašalj
 • dispneja
 • muka i štucanje

Ictus se ne palpira , a perkutorna zona apsolutne tmulosti je proširena. Javlja se tahikardija, uz pojavu muklih tonova. Kod nekih pacijenata, postoji i perikardni 3.ton, odmah poslije S2.

Ewartov znak: javlja se perkutorna tmulost i izmjenjen disajni zvuk ispod lijevog ugla skapule. Iščezava kada se bolesnik negne naprijed.

Dijagnoza:

RTG:

 • uvećana srčana sjenka, oblika trougla ili tikve
 • srčana kontrakcija je smanjenih amplituda
 • žive pulzacije aortnog dugmeta (ono je van izliva); pluća su čista

EKG:

 • QRS komplex je niske voltaže i nizak je T-talas
 • tahikardija

Scintigrafija (albumini obilježeni Tc), CT, NMR, EHO

Punkcija perikarda

Terapija:

 • hospitalizacija
 • etiološka terapija
 • simptomatska Terapija: za suzbijanje bola i upale daje se aspirin, a u narednoj fazi prednizolon
 • drenaža kod izljeva

Tamponada srca

Može se javiti u acc ili chr obliku, kao komplikacija bilo kod etiološkog oblika perikarditisa, ali i kod acc IM. Pritisak nakupljene tečnosti u perikardu brzo dostiže vrednosti dijastolnog pritiska u desnom srcu, a ubrzo i u lijevoj komori, pa je tako otežano punjenje srca.

Zbog toga imamo:

 • smanjen minutni volumen srca
 • smanjen  arterijski pritisak
 • povećan venski pritisak

Klinički: dispnea, uznemirenost, znojenje sinkopa, ortopnea, blijedilo hladnih udova, nabrekle vene vrata, iktus se ne palpira, kompenzatorna tahikardija, mukli tonovi, smanjen krvni pritisak, ­ oligurija.

Fizički: imamo perikardni 3.ton i ponekad perikardno trenje, paradoxalni puls: tokom udaha dolazi do smanjenja sistemskog pritiska, pri tome slabi ili iščezava radijalni puls.

EKG, RTG i Punkcija perikarda: kao kod exudativnog perikarditisa

Terapija:

 • O2 5-10 ml/min
 • punkcija perikarda
 • 500ml fiziološkog rastvora
 • ako se tamponada ponavlja, u perikardnu šupljinu ubacujemo neapsorbilni kortikosteroid

Subakutni perikarditis

Konstriktivni perikarditis

Etiologija: TBC i ostali navedeni uzroci. Kod ovog oblika listovi perikarda postaju zadebljali i međusobno srasli, nerastegljivi. Na ovako izmenjene listove mogu se istaložiti soli Ca, pa nastaje srce u oklopu “pancer hertz”. Postoji otežano dijastolno punjenje, što dovodi do povećanja i izjednačavanja dijastolnih pritisaka u svim šupljinama srca (u sve četiri) pa imamo plato pritisaka, a u isto vrijeme dolazi do porasta venskog pritiska.

Usljed povećanog dijastolnog punjenja srca, dolazi do kompenzatorne retencije vode i soli, što donekle, omogućava bolje punjenje komora. Sve dok je očuvana sistolna funkcija srca, nema simptoma. Kasnije dolazi do prodiranja veziva u miokard, atrofije miofibrila, kompresije krvnih sudova ožiljnim tkivom, ishemija miokarda, poremećaj sistolne funkcije miokarda i na kraju globalna srčana insuficijencija.

Klinički:

 • lako zamaranje, dispnea pri naporu
 • zastoj u jetri, ascites
 • gubitak apetita, osećaj nadutosti
 • usljed ascita je podignuta dijafragma, dispnea u miru
 • jako nabrekle vene vrata
 • pri dubokom udahu, njihova nabreklost se pojačava, Kussmaulov znak
 • tahikardija
 • perikardni 3.ton se u dijastoli javlja prije galopa
 • edem jetre i ascit se mnogo ranije javljaju, nego edem potkoljenica
 • u slučaju dugotrajne konstrikcije dolazi do ciroze jetre

RTG: srce je pri disanju fixirano; kalcifikacije perikarda

EKG: niska voltaža, difuzna adaptiranost ili negativan t talas, Q-zubac (fibroza), atrijalna fibrolacija

EHO: zadebljali listovi perikarda

Terapija:

 • diuretici
 • perikardentomija (oslobađanje srca; radi se prije masivne fibroze miokarda, jer postoji opasnost od cijepanja perikarda)

Efuzno konstriktivni perikarditis

Etiologija:

 • TBC
 • maligniteti
 • zračenje

Ovde postoji kombinacija zadebljalog visceralnog perikarda koji daje konstrikciju i izljeva koji dovodi do hronične tamponade srca. Posljedica ovog stanja je visok pritisak u desnoj predkomori.

Klinički:

 • dispnea pri naporu
 • zamorljivost
 • težina u grudima
 • nabrekle vene vrata
 • paradoxni puls
 • oslabljeni tonovi

Terapija:

 • perikardentomija

Hronični perikarditisi

Hronični perikardni izljev

Je onaj koji traje duže od 6 mjeseci. Nastaje kao posljedica neizlječenog perikardnog izliva, ali može da se javi i kod nezapaljenjskih poremećaja tokom hronične srčane insuficijencije, teške hipoalbuminemije, mixedema i poremećaja limfotoka.

Klinički:

 • vene vrata su nabrekle
 • srčana sjenka je povećana duže od 6 mjeseci

EHO, RTG i EKG odgovaraju exudativnom perikarditisu. Ako je perikard nerastegljiv javljaju se  znaci hronične tamponade srca.

Terapija:

 • Bolest se može potpuno izlečiti ili prijeći u konstriktivni oblik
 • Etiološka terapija, kortikosteroidi, punkcija

Adhezivni perikarditis

Predstavlja posljedicu ranije bolesti. Najčešće TBC i virusi. Postoje trakaste adhezije između dva lista perikarda (perikarda i epikarda) ili perijetalnog perikarda i okolnih medijastinalnih organa. Obično nema naglih hemodinamskih poremećaja, sve dok EKG ne otkrije ishemiju srca, kada počinju dispnea pri naporu, probodi ili tištanje u predjelu srca.

EHO, EKG: negativan T-talas

Terapija: nije potrebna